Økonomi, skat og finanser

 

Her kan du læse indlæg, hvor økonomi, skat og finanser er i fokus. Nogle af indlæggene findes også under andre emner - af den simple årsag, at de berører mere end et politikområde. Nyeste indlæg står øverst. Klik på overskriften for at læse indlæg i sin fulde længde.

 

På talefod - om indvandring og arbejdskraft

Vores nabolande konkurrerer hårdt om at tiltrække udenlandsk arbejdskraft. Hvis vi tror, at vi kan klare hele udfordringen med færre unge og flere ældre uden hjælp udefra, ender vi som taberne med en katastrofal mangel på arbejdskraft.

 

På talefod om 5000 kr. til offentligt ansatte

Med en skattereform, hvor vi blandt andet firedobler beskæftigelsesfradraget fra 2,5 til 10 procent og hæver personfradraget med 10.000 kroner, kan vi give et massivt løft til de laveste indkomster.

 

Et par kommaer flyttet - og...?

Efter mange år med små hop på stedet, hvor skattestoppet har støbt skattepolitikken i beton fra 2001, er Venstre og Konservative nu endelig blevet enige med sig selv og hinanden om at flytte lidt på et par kommaer. Ikke på en gang, men et enkelt komma ad gangen i løbet af en række år. 

 

OL og skattereform

Michael Madsen spørger retorisk, om jeg synes, det ville være en god ide med en sænkning af den skattefri bundgrænse frem for at fjerne topskatten. Jeg kan dertil svare, at det radikale skatteudspil hæver personfradraget med 6000 kr., og beskæftigelsesfradraget stiger til fem procent, maks. 12.500 kr.

 

På talefod 18 - om ældrecheck

Regeringen og Dansk Folkeparti kunne have valgt at bruge penge på en seriøs og målrettet indsats for at hjælpe de dårligst stillede pensionister. Det Radikale Venstre vil hellere omlægge alle de aldersbetingede ydelser, så de svageste pensionister får en milliard kroner mere.

 

På talefod 16 - om velfærdsreformer og skat

Det radikale velfærdsudspil med en maksimal skat på 42 procent skaber 55.000 flere arbejdspladser end det regeringen har lagt frem.

 

På talefod 9 - om skattelettelser

Der er rigeligt råd til at nedsætte skatten på arbejde. Det er faktisk nødvendigt. Derimod tror jeg, det er uklogt at diskutere lettelser lokalt i skat eller grundskyld i en tid, hvor ingen kan overskue konsekvenserne af strukturreformen.

 

Samlet opposition vil investere i fremtiden

Den samlede opposition vil bruge de ca. 2,8 mia. kr. på målrettet og visionært at styrke Danmarks langsigtede konkurrenceevne, beskæftigelse og miljø.

 

Glid ikke i olien

Jeg håber inderligt muligheden gribes og 100 procent af indtægterne ved salget af DONG bruges på at nedbringe gælden.

 

Regeringen tager fra de forkerte

At skatte- og afgiftspolitik altid og uden undtagelse altid vil være giv -og tag, er en selvfølgelighed og i grunden uinteressant. Det interessante er naturligvis, hvad man giver til hvem, og hvem der i så fald må betale med hvad!

 

Genindfør skrotpræmien

i 2002 blev der i Danmark rejst nye vindmøller med en kapacitet på omkring 500 MegaWatt, i 2003 blev der rejst møller med 240 MegaWatt, men i år er der planlagt forsvindende få nye møller.

 

Lavere takst bedst for rige

Ifløge socialdemokraternes egne udregninger vil det koste 2 - 2.5 milliarder kr., hvis der blev sat et generelt loft på 1000 kr.. Jo større indtægt en familie har, jo større besparelse opnår de altså ved forslaget

 

Gebyrer for udeblivelse kan være en løsning

Patienter der bliver væk fra operationer uden at melde afbud er skyld i længere ventelister, spild af lægers og sygeplejerskers tid og koster samfundet et betydeligt beløb.

 

Flyt udgifter fra anskaffelse til anvendelse af biler

I Danmark er det dyrt at anskaffe sig en ny bil, og det er forholdsvis dyrt at eje en bil med de nuværende faste udgifter til vægtafgift mm. Til gengæld er de reelle udgifter til at bruge bilen faldet støt de sidste 25 år.

 

Svært for konservative at sige nej

Tina Ormstrup fremhæver i sit indlæg, at der pt. er tre socialdemokratiske partier; S, V og DF. I et politisk klima, hvor det systembevarende er i højsædet af frygt for at skræmme vælgerne, spiller man hasard med velfærdssamfundet på længere sigt.

 

Brugerbetaling med omtanke

Jeg synes bestemt heller ikke det er acceptabelt, at folkepensionister, studerende og andre med ondt i pengepungen kan risikere at miste flere måneders indtægt på et par besøg hos tandlægen eller et pludseligt opstået behov for dyr medicin.

 

Den forkerte vej

Vi har ikke brug for flere særordninger. Vi har tværtimod brug for færre. Vi har brug for et enklere system, hvor den enkelte borger er i stand til at overskue sin egen økonomi, og bedre forhold for de svageste grupper. Dette ordnes ikke med endnu et mystisk tilskud.

 

Sammenhængende radikal SU-politik

Der er brug for en sammenhængende SU-politik i form af et gennemarbejdet udspil til udvikling og modernisering af SU-systemet.

 

Lad os indføre en garanteret minimumsydelse

Folkepensionen har fungeret godt i mange år, men det er også et faktum, at den er følsom overfor eventuelle ændringer i befolkningssammensætningen.

 

Realistisk pengejagt

Til gengæld gider ingen beskæftige sig med, hvem der kan finde penge til finansiering af alle disse fantastiske gaver, som befolkningen skal have. Lad os gå på realistisk pengejagt.

 

Omlæg pensionen og indfør private ordninger

Diverse ungdomspolitiske organisationer har i årevis påpeget, at de nuværende pensionsordninger ikke er holdbare når vi, der i dag er aktive i ungdomspolitik, engang skal til at trække os tilbage.

 

Generel skattesænkning

Konservative lover guld og grønne skove udelukkende til middelklassen, og finansierer ved en kraftig nedsættelse af ulandsbistanden og ved at tære lidt på det offentlige overskud.

 

Omvendt Robin Hood

Danmarks udlandsgæld er faldet fra 40% af BNP i 1991 til 14% af BNP i 2000.

 

Tåleligt med det halvhøje skattetryk

Det er derfor tåleligt med den halvhøje skat, og vi har en enestående mulighed for at betale af på udlandsgælden, give sundhedsvæsenet det sidste puf i den rigtige retning, bygge ældre -og ungdomsboliger etc