Regeringen tager fra de forkerte

(Originaloverskrift: Giv og tag med åben pande)

 

Bragt i Nordjyske Stiftstidende 10. september 2004

 

Ja Pia, vi giver med den ene hånd og tager med den anden. Pia Christmas-Møller (K) har tilsyneladende taget sig tid til at sætte sig ind i SR-skatteloftet og er glædeligvis kommet frem til den konklusion at udspillet balancerer økonomisk og er udtryk for en aktiv skattepolitik. Det må siges at være en uventet stor ros fra regering til opposition, så tak for det, Pia.

 

SR-skatteloftet er godt, fordi det genindfører begrebet skatte politik , hvor der de seneste 1000 dage plus det løse har været ført en holdningsløs skatte administration. Naturligvis kan man se skattestoppet fra den humoristiske side, og undre sig over, hvorfor mon VK-regeringen synes at netop den skatte- og afgiftsammensætning SR-regeringen endte med i slutningen af 2001 er så perfekt, når den samtidig ynder at kritisere selv samme SR-regering for alverdens ulykker plus det løse?

 

Imidlertid er sagen jo langt alvorligere, idet skattestoppet har sat en effektiv stopper for alt, der har med reformer og fremtidssikring af velfærdssamfundet at gøre, og det er nu alligevel lidt for ærgerligt til for alvor at spøge med. På det seneste oplever vi ganske vist alligevel spage tiltag til politik på området, idet en afgiftsnedsættelse på øl samtidig med en afgiftsstigning på tobak jo netop til være et glimrende udtryk for den giv -og tag politik, der naturligt hører hjemme på skatte -og afgiftsområdet.

 

Det skal retfærdigvis nævnes, at VK-regeringens skattestop også er udtryk for giv -og tag. Man giver blot til husejerne i form af fastfrysning af ejendomsskatter på beløbet (fremfor at inflationssikre som i SR-skatteloftet). Til gengæld tager man så fra alle de, der benytter offentlig transport i form af større brugerbetaling og fra børnefamilierne - igen i form af større brugerbetaling. Denne gang på institutionspladser.

 

At skatte- og afgiftspolitik altid og uden undtagelse altid vil være giv -og tag, er en selvfølgelighed og i grunden uinteressant. Det interessante er naturligvis, hvad man giver til hvem, og hvem der i så fald må betale med hvad!

 

SR-skatteloftet er udtryk for en åbenlys prioritering af at bekæmpe arbejdsløshed, afdrage statsgælden, miljøhensyn og bekæmpelse af den øgede brugerbetaling på busser, tog og børnepasning. VK-skattestoppet er stift, det tager ikke statsgælden alvorligt, har en negativ effekt på arbejdsudbuddet og tager i det hele taget det forkerte fra de forkerte og giver til de få, der allerede har rigeligt.