Den forkerte vej

Bragt på Altinget.dk 29.07.2002

 

Dansk Folkeparti foreslår at bruge 1.5 mia. på en check på 1.500 kr. til de ældre hvert kvartal Læs forslaget på Altinget.dk

 

Jo. Det er svært ikke at have sympati for et forslag, hvor man tilgodeser en svagtstillet befolkningsgruppe.

 

Der er imidlertid mange svage befolkningsgrupper, som man i så fald kunne tage fat på. Der er kontanthjælpsmodtagere, efterlønnere, studerende, førtidspensionister, pensionister osv. Altså masser af grupper på forskellige overførselsindkomster, og de lever sjældent i sus og dus.

 

Istedet for at oprette den ene særordning efter den anden, så skulle man se at få ryddet op. DSU er inde på noget af det rigtige, med at afskaffe en række af de fordele, som også velhavende pensionister kan opnå. Men istedet for at oprette en ny check for pensionister, så skulle man gå den anden vej og afskaffe bl.a. børnechecken. Når dette er gjort, så kunne man passende bruge indtægterne fra afskaffede ordninger, børnecheck osv. til fx at hæve personfradraget, sænke bundskatten, indføre en bagatelgrænse på grønne afgifter eller noget andet overskueligt, med en hensigtsmæssig social profil.

 

Vi har ikke brug for flere særordninger. Vi har tværtimod brug for færre. Vi har brug for et enklere system, hvor den enkelte borger er i stand til at overskue sin egen økonomi, og bedre forhold for de svageste grupper. Dette ordnes ikke med endnu et mystisk tilskud.