Samlet opposition vil investere i fremtiden

 

Bragt i Nordjyske Stiftstidende 24. december 2004

 

Nedenstående indlæg om den samlede oppositions forslag til en fremsynet politik er forfattet i fællesskab mellem undertegnede og Per Clausen (Ø), Villy Dyhr (F), Rasmus Prehn (S) og Inge Ibsen Fomcenco (Q).

 

Trods Statsministerens sejrssikre smil findes der et reelt alternativ til den siddende regering. Danmark har en stærk og samlet opposition. I forbindelse med folketingets behandling af finansloven, onsdag den 15. december, fremlagde en samlet dansk opposition et konkret, visionært og fremadrettet forslag til, hvordan der skal investeres i fremtidens Danmark. 

 

Vi vil sikre en langtidsholdbar fremgang for dansk erhvervsliv, der kan skabe nye arbejdspladser samt ikke mindst en grøn omstilling af Danmark og en anstændig varetagelse af Danmarks internationale ansvar. Som nordjyske folketingskandidater kan vi tilføje, at forslaget i modsætning til den seneste tids udsultning af Nordjylland rummer en lang række nye muligheder for vores region. 

 

Baggrunden for forslaget er, at alle folketingets partier nu er blevet enige om at lukke det skattehul, som de hidtidige regler for international sambeskatning af virksomheder har udgjort. Men hvor regeringen vil anvende provenuet til en ekstraordinær nedsættelse af selskabsskatterne. Vil den samlede opposition bruge de ca. 2,8 mia. kr. på målrettet og visionært at styrke Danmarks langsigtede konkurrenceevne, beskæftigelse og miljø. Og altså herunder også sikre nogle af de investeringer og nye jobs, som vi trænger så voldsomt til i Nordjylland. 

 

Det samlede udspil bygger på fem underforslag, der er finansieret af de ovennævnte skattehuller, der lukkes - samt af yderlige tre forslag, som vi som samlet oppositionen har forpligtet os til at gennemføre, hvis vi får flertal til det efter valget. 

 

For det første vil vi styrke uddannelse og forskning med 1,3 mia. kr. At investere i forskning, uddannelse og regional erhvervsinnovation er det mest fremadrettede, som det danske samfund kan bruge sine ressourcer på. Vi vil bl.a. gennem målrettet forskning i vedvarende energi skabe nye arbejdspladser i Danmark. Her i Nordjylland får vi selvsagt del i de 1,3 milliarder kroner. Vi har de naturlige forudsætninger for at blive et centrum for forskning og udviklingen af den vedvarende energi. I Nordjylland har vi både de forskningsmæssige miljøer og den arbejdskraft, der skal til for at føre resultaterne af forskningen ud i virkeligheden. 

 

For det andet vil vi iværksætte et udviklingsprogram for den danske folkeskole i det 21. århundrede. Bevillingerne til folkeskolen skal styrkes med 600 mio. kr. årligt. Og midlerne skal bruges til at styrke kvaliteten i undervisningen, bl.a. ved et markant løft i efteruddannelse af lærere, investeringer i undervisningsmaterialer og anvendelse af ny teknologi i undervisningen. Der skal også afsættes midler til målrettet at styrke de folkeskoler, der løfter store sociale og integrationsmæssige opgaver. Selvom vi først og fremmest kender til den slags skoler fra hovedstadsområdet, har vi også skoler i Nordjylland, der kan drage nytte af disse midler. At investere i vores børns uddannelse, er for os at se en god måde at fremtidssikre danske job. 

 

Vort tredje delforslag er i særlig grad et, der vil komme Nordjylland til gode. Vi vil nemlig styrke indsatsen i forbindelse med massefyringer med 100 mio. kr. Mange industriarbejdspladser flytter i disse år til udlandet. Vi er helt bevidste om, at disse udflytninger skaber meget store problemer for de mennesker, der mister deres arbejde og i de lokalsamfund hvor arbejdspladser nedlægges. Derfor er der brug for en langt mere aktiv indsats. Vi vil styrke indsatsen i forhold til de arbejdsløse og i forhold til den regionale erhvervspolitik. Der skal konkret være langt bedre muligheder for hurtig omskoling af lønmodtagere, som bliver ramt af udflytninger eller virksomhedslukninger. 

 

For det fjerde vil vi nedsætte taksterne for den kollektive trafik med 400 mio. kr. bl.a. til gavn for de mange mennesker, der hver dag er afhængige af en god kollektiv trafik, men som under denne regering har oplevet voldsomme prisstigninger på bus og tog, fordi regeringen for år tilbage valgte at fjerne den statslige støtte til at holde priserne nede. I Nordjylland har vi mærket regeringens besparelser endog meget hårdt. Og både amtet og flere kommuner har måtte låne pengene til at holde priserne bare nogenlunde nede. Derfor vil en statslig investering falde i overordentlig god jord her i Nordjylland. 

 

For det femte vil vi nedsætte registreringsafgiften på biler med 400 mio. kr. Allerhelst vil vi gøre de mindst forurenende biler med lavt brændstofforbrug billigere og mere konkurrencedygtige. Vi tilstræber derfor, at de miljøvenlige biler i gennemsnit bliver ca. 10.000 kr. billigere. Det vil konkret gavne mange nordjyske familier, der på grund af afstande og børn er nødt til at have bil, men gerne vil skåne miljøet. 

 

Udover de ovenstående fem forslag, som vi finansierer via. de lukkede skattehuller, har vi som samlet opposition aftalt, at arbejde for at genoprette dansk ulandsbistand, herunder øge midlerne til bekæmpelse af fattigdom og AIDS i den tredje verden. At genoprette dansk miljøpolitik, herunder sikring af bedre vandkvalitet og vandforsyning samt forbedring af naturplejen. Og endeligt at give kommunerne øget mulighed for at fremrykke investeringer med henblik på at skabe arbejdspladser, bl.a. ved renovering af skoler og kloakker. 

 

Får vi som samlet opposition vælgernes opbakning til denne politik, vil det betyde et stort skridt frem for dansk erhvervsliv, beskæftigelse og miljø. Og så vil det faktisk ikke være så ringe endda, for os der bor i Nordjylland.