Omvendt Robin Hood

Bragt i Nordjyske Stiftstidende 28.03.2001

 

Bestyrelsesmedlem for konservative i Aalborg Øst, Asbjørn Lorenzen, skriver fredag d. 16. marts om "regeringens makværk".

 

Jeg er beæret over den vægt, som Asbjørn Lorenzen tillægger mine ord, men jeg må dog understrege, at jeg blot er formand for Radikal Ungdom i Aalborg, og ej landsformand for Det Radikale Venstre.

 

Asbjørn svinger bramfrit om sig med påstande om, hvordan det er gået nedad med finanserne og opad med udlandsgælden i Nyrup og Marianne Jelveds tid.

 

Men har du ret, Asbjørn?

 

Det står at læse på Nationalbankens hjemmeside, som du jo er så glad for at citere, at Danmarks udlandsgæld er faldet fra 40% af BNP i 1991 til 14% af BNP i 2000. Statens samlede netto inden -og udenlandske statsgæld er nede på 38,4% af BNP, og den offentlige sektors bruttogæld (ØMU-gæld) er alene de sidste 5 år faldet fra 65% til 48% af BNP.

 

Hermed er det altså en gang for alle slået fast, at der har været markant fremgang over hele linien.

 

Som ansvarlige politikere, er det netop nu, at vi skal stå fast, og barbere de sidste rester af den gamle gæld væk, så vi kan slippe for den ulidelige rentebyrde. Dette gøres ganske rigtigt ved en stram finanspolitik, Asbjørn.

 

Derfor var Radikale med i 1986, da man gennemførte "Kartoffelkuren" og derfor var radikale med, da "Pinsepakken" skulle vedtages.

 

Hvor var Konservative i 1998? I var i opposition, var I. Og det betyder åbenbart i Jeres terminologi, at så behøver man ikke være ansvarlige mere.

 

Når du udtaler, at en fjernelse af mellemskatten vil motivere folk til at arbejde mere, så ser jeg det som et udtryk for tale mod bedre vidende. Da en arbejder kan opretholde samme nettoindkomst ved at arbejde mindre, og det netop er mere fritid og ikke mere i lønningsposen, der har stået øverst på ønskesedlen i mange år, så vil han da selvfølgelig benytte lejligheden til at få sine ønsker opfyldt?

 

Ifølge Konservatives egne beregninger, da vil en EDB-tekniker med en årlig indtægt på 363.000 slippe 7.600 billigere i skat, mens en ekspedient med 208.000 om året skal af med 1.000. Konservative kalder det lavere progression i skattesystemet; jeg kalder det omvendt Robin Hood. At 40% af finansieringen kommer fra en sænkning i ulandsbistanden på 7 mia. er i øvrigt ikke ligefrem opfindsomt.