Velfærd, sundhed og sociale forhold

 

Her kan du læse indlæg, hvor velfærd, sundhed og sociale forhold er i fokus. Nogle af indlæggene findes også under andre emner - af den simple årsag, at de berører mere end et politikområde. Nyeste indlæg står øverst. Klik på overskriften for at læse indlæg i sin fulde længde.

 

På talefod om folkepensionen

Alle 800.000 folkepensionister har adgang til alle mulige offentlige ydelser. De ca. 8,5 milliarder, der gives i diverse tilskud, skulle hellere gives som tillægspension til de 200.000 pensionister, der kun har folkepensionen.

 

På talefod om 5000 kr. til offentligt ansatte

Med en skattereform, hvor vi blandt andet firedobler beskæftigelsesfradraget fra 2,5 til 10 procent og hæver personfradraget med 10.000 kroner, kan vi give et massivt løft til de laveste indkomster.

 

Vis velfærdspersonalet tillid

Jo mere tid der går med dokumentation, registrering, kontrol og alt muligt andet bureaukrati, jo mindre tid er der til, at den kommunalt ansatte kan yde den service, som vedkommende er uddannet og ansat til at udføre.

 

Børne- og ungepolitik version 1.01

Politikken skal afspejle lovens krav om reel inddragelse af børnene i deres eget liv. Graden af indflydelse og ansvar følger naturligt efterhånden som barnet bliver ældre og nærmer sig voksenlivet.

 

På talefod 22 - om OL 2024 til Danmark

Idræt er godt for helbredet og store idrætsbegivenheder tiltrækker turister, medier, fagfolk og investeringer. Begrebet oplevelsesøkonomi er lidt slidt, men kombinationen af gode rammer og store, markante, velafviklede begivenheder, har mange positive effekter over flere år.

 

Ja til rygeforbud i kommune

Desværre ligger Socialdemokraterne på Christiansborg og regeringen under for Dansk Folkepartis Søren Krarup og Jesper Langballe, der i store træk mener, at rygningens skadevirkninger er en myte på linie med Loch Ness-uhyret og den afskyelige snemand.

 

På talefod 18 - om ældrecheck

Regeringen og Dansk Folkeparti kunne have valgt at bruge penge på en seriøs og målrettet indsats for at hjælpe de dårligst stillede pensionister. Det Radikale Venstre vil hellere omlægge alle de aldersbetingede ydelser, så de svageste pensionister får en milliard kroner mere.

 

På talefod 16 - om velfærdsreformer og skat

Efterlønnen dur ikke, fordi for mange reelt nedslidte ikke opfylder kravene og for mange velfungerende ældre, der i virkeligheden er hårdt brug for, enten presses ud eller vælger selv at stoppe.

 

På talefod 11 - om Statens Uddannelsesstøtte

Jeg tror personligt ikke, at de studerende kan presses mere på SU, uden at det får flere negative end positive effekter. Regeringen vil fremme individualismen, afskaffe gruppeeksaminer og dermed forpligtende gruppearbejde på AAU og RUC.

 

Intet må forringes

Sammenlægningsrådene i de nye kommuner får rigeligt at se til i de første år, så jeg vil opfordre til, at man lader regionerne beholde det overordnede ansvar for langt de fleste specialinstitutioner i det mindste i de første par år.

 

Sund mad til alle børn - Debatindlæg

Jeg ser gerne, at maden bliver "en del af pakken" når man betaler til børnehaven, ligesom det allerede er med vuggestuerne. Uanset om man er rig eller fattig, må økonomiske overvejelser ikke spille ind, når man overvejer om barnet skal meldes til madordningerne eller ej.

 

Sund mad til alle børn - Tale

Det er jo fantastisk at se, hvilken forskel det gør, at børnene kan koncentrere sig hele dagen, og det er jo fantastisk både for folkesundheden og socialt, hvis vi kan få knækket fedmekurven for den næste generation.

 

Kun pisk fra VK

Regeringens uforsonlige og meget skrappe kurs over for de borgere, der har meget mere brug for en hjælpende hånd end en løftet pegefinger, fremavler nye grupper af borgere, der hægtes mere og mere af samfundet, med alt hvad der sig dertil hører af uro, kamp og forfald.

 

Ja til større afgift på hormonstof

Stadig flere drenge fødes med deforme kønsorganer, hver ottende kvinde får brystkræft, og Danmark har verdensrekord i forekomsten af testikelkræft. Det Radikale Venstre har en plan mod hormonforstyrrende stoffer - og regeringen er mere end velkommen til at skrive af!

 

På talefod 5 - om ligestilling

Det vigtigste økonomiske middel til ligestilling på arbejdsmarkedet er én central barselsfond, der skal sikre udligning af omkostningerne ved barsel mellem kvinder og mænd. Derudover skal pensionsopsparing være upåvirket af barselsorloven uanset køn.

 

Pisk uden gulerod

Venstre, med statsminister Anders Fogh Rasmussen i spidsen, vil nu fjerne myndige 18-19åriges ret til kontanthjælp.I virkeligheden er forslaget hverken nyt eller godt.

 

Uklogt at satse på gamle travere

Det er uklogt, når Anders Foghs Rasmussen råder Nordjylland til kun at satse på gamle travere, når der skal sikres udvikling og arbejdspladser. Udenlandske erfaringer har vist, at regioner, som ligner Nordjylland, udmærket kan rumme et fuldt lægestudium.

 

Tabuerne må smides overbord

Småforbedringer og justeringer er passé. Vi skylder både narkomanerne og de, der rammes af deres kriminalitet, at slå ind på en ny og effektiv kurs.

 

På talefod 4 - om efterløn

Ja, konservative og Radikale burde kunne danne fælles front mht. rettidig omhu på velfærdssamfundet. Pensionsalderen på 65 år er fx også for ufleksibel.

 

På talefod 3 - om rygeforbud

Det meste af Europa har indset, at et forbud ikke er moralsk formynderi, men liberal logik. Retten til frisk luft skal veje tungere end retten til bevidst at forurene luften for andre.

 

Regeringen tager fra de forkerte

At skatte- og afgiftspolitik altid og uden undtagelse altid vil være giv -og tag, er en selvfølgelighed og i grunden uinteressant. Det interessante er naturligvis, hvad man giver til hvem, og hvem der i så fald må betale med hvad!

 

Nægtet udgang virker slet ikke

De ansatte, de indsatte, alle eksperter samt tilgængelige undersøgelser siger og viser, at inddragelse af udgang ubetinget medfører øget kriminalitet efter endt afsoning.

 

Fedme er førevareministerens bord

Hvordan kan man kalde sig selv for fødevareminister, og så sidde på landsdækkende tv og sige ligeud at man ikke har tænkt sig at røre en finger for at forbedre folkesundheden ved at fremme sunde fødevarer på en eller anden måde?

 

På tide at indføre generelle rygeregler

Passiv rygning er ligeså skadeligt som almindelig rygning og det kan ikke passe at man skal være forhindret i en masse dagligdags gøremål blot fordi man ikke ønsker at udsætte sig selv for passiv rygning. Dette gælder ikke mindst personer med astma og allergi.

 

Samfund må mindske skadevirkninger (ludomani)

Spil om penge er kommet for at blive. Lovovertrædelser skal naturligvis straffes efter loven, men jeg vil ikke være med til at fordømme, straffe og udstøde almindelige mennesker, der inden for lovens rammer, har hang til dette eller hint.

 

Gør cykelhjelm lovpligtig

På trods af adskillige kampagner og producenternes forsøg på at gøre cykelhjelme mere "trendy", der desværre stadig kun 3% af den voksne danske befolkning, der bruger cykelhjelm.

 

Stop vold mod børn

Det er kun syv år siden at revselsesretten under SR-regeringen blev afskaffet med én stemmes flertal, og siden har der flere gange været rejst forslag om at genindføre den. Lykkeligvis indtil nu uden held.

 

Lavere takst bedst for rige

Ifløge socialdemokraternes egne udregninger vil det koste 2 - 2.5 milliarder kr., hvis der blev sat et generelt loft på 1000 kr.. Jo større indtægt en familie har, jo større besparelse opnår de altså ved forslaget

 

Gebyrer for udeblivelse kan være en løsning

Patienter der bliver væk fra operationer uden at melde afbud er skyld i længere ventelister, spild af lægers og sygeplejerskers tid og koster samfundet et betydeligt beløb.

 

Tag hensyn til folks usikkerhed

Hensynet til befolkningens tryghed og sundhed må naturligt veje tungere end en forceret indførelse af en teknologi, som det er tvivlsomt om overhovedet vil blive en succes, hvis man indfører den.

 

Spil ikke hasard med helbredet

Ved at lægge op til ny forskning erkender videnskabsministeren en usikkerhed mht. strålingens eventuelle effekter på mennesker. Denne erkendelse bør have flere konsekvenser end blot mere forskning.

 

På tide at afskaffe starthjælpen

Starthjælpen har spillet fallit. Den virker ganske enkelt ikke efter hensigten. Nu må Bertel Haarder vise politisk mod og afskaffe en ydelse, som, på baggrund af tidligere erfaringer, aldrig burde være indført

 

Bevar Christiania

Faktisk er der stor forskel på Christiania idag og Christiania i 1971, da de første flyttede ind. I 1989 vedtog folketinget jo en lovliggørelse af Christiania, og der blev bla. vedtaget en decideret lokalplan for Christiania.

 

Idræt styrker fagligheden

Vi skal ikke afskaffe den obligatoriske idrætsundervisning i gymnasiet. Nej, vi skal tværtimod brede den ud til samtlige undgomsuddannelser.

 

Tilbyd idræt på alle ungdomsuddannelser

Sammen med rygning og manglende søvn, udgør fedme og overvægt en alvorlig trussel mod danskernes helbred. I modsætning til rygningen, der så småt er for nedadgående, så går det desværre den forkerte vej med vægten. Vi bliver kort sagt federe og federe.

 

15 - 17 åriges ret til abort

Med den nuværende lovgivning har forældre i sådanne familier muligheden for at nedlægge veto imod aborten uden egentlig at have talt med deres datter.

 

Brugerbetaling med omtanke

Jeg synes bestemt heller ikke det er acceptabelt, at folkepensionister, studerende og andre med ondt i pengepungen kan risikere at miste flere måneders indtægt på et par besøg hos tandlægen eller et pludseligt opstået behov for dyr medicin.

 

Elevfjendsk besparelse

Tilbage er blot at konstatere, at igen og igen går V, K og DF målrettet efter de personer, der har de færreste ressourcer. Det er nemlig også dem, der har mindst overskud til at brokke sig.

 

Den forkerte vej

Vi har ikke brug for flere særordninger. Vi har tværtimod brug for færre. Vi har brug for et enklere system, hvor den enkelte borger er i stand til at overskue sin egen økonomi, og bedre forhold for de svageste grupper. Dette ordnes ikke med endnu et mystisk tilskud.

 

Lad os indføre en garanteret minimumsydelse

Folkepensionen har fungeret godt i mange år, men det er også et faktum, at den er følsom overfor eventuelle ændringer i befolkningssammensætningen.

 

Unge i mindretal

Nu har socialarbejdere, læger og bl.a. Radikal Ungdom i årevis henvist til gode udenlandske resultater med at udlevere heroin til hårdt belastede, kendte narkomaner. Nu har en gruppe yngre medlemmer af partiet Venstre endelig taget tråden op for dette.

 

Lad hårdest belastede narkomaner få stoffer

Radikal Ungdom vedtog i februar 2001, "at der skal iværksættes forsøg med statslig udlevering af narkotika til de hårdest belastede misbrugere. Gadehandel skal dog fortsat være forbudt."

 

Omlæg pensionen og indfør private ordninger

Diverse ungdomspolitiske organisationer har i årevis påpeget, at de nuværende pensionsordninger ikke er holdbare når vi, der i dag er aktive i ungdomspolitik, engang skal til at trække os tilbage.

 

En ringe trøst

Uanset hvordan vi vender og drejer det, så forestår der et uundgåeligt valg, hver gang en person bliver erklæret hjernedød.

 

Lad os få klare retningslinier for donorer

Da man imidlertid ikke kan tvinge en hel befolkning, spæd som gammel, til at tage stilling til deres egen død, så må vi have klare retningslinier for, hvordan proceduren er, når en person der ikke har taget stilling, erklæres hjernedød.

 

Organdonation med et menneskeligt ansigt

Hvis manglende stillingtagen i stedet blev betragtet som, at man ikke har besluttet sig imod organdonation, så ville familierne ikke stå i det dilemma, men kunne i stedet få den ringe trøst, at afdødes organer har hjulpet et andet menneske til livet.

 

Hvad er en retfærdig pension?

Som det er nu, så er pensionssystemet afhængigt af den aktuelle situation på arbejdsmarkedet, konjunkturerene i samfundet og politiske prioriteringer. For mig at se, kan det ikke blive mere uretfærdigt

 

Rygepolitik i offentlige institutioner?

Ideelt burde rygning, der jo også skader medmennesker i form af passiv rygning mv. jo slet ikke finde sted på offentlige steder.

 

Røgfrie skoler

Et forbud imod rygning i skolerne skal naturligvis også gælde for elevernes forbilleder, nemlig lærerne. Børn har en meget veludviklet retfærdighedssans, og selvom røgen evt. begrænses til lærerværelserne, bliver det uundgåeligt en kilde til endeløse diskussioner.