Elevfjendsk besparelse

 

Bragt i Berlingske Tidende 05.09.2002

 

I foråret talte jeg ved to forskellige demonstrationer imod Venstre, Det konservative Folkeparti og Dansk Folkepartis ødelæggende nedskæringer på Danmarks vigtigste ressource, nemlig den viden som befolkningen opnår gennem uddannelse og opkvalificering.

 

Der bliver stillet større og større krav til alt fra flaskedrenge til rengøringsassistenter, og den internationale konkurrence skærpes hver dag. Så stor en del af befolkningen som overhovedet muligt må og skal have mere uddannelse end grundskolen.

 

Mange af de ressourcestærke unge tager deres ungdomsuddannelse på gymnasiet, handelsskolen eller HTX. Resten starter på en eller anden form for uddannelse lige efter folkeskolen. Tilbage er en gruppe, der enten har dårlige karakterer, eller af andre grunde ikke passer ind i de traditionelle ungdomsuddannelser. Allerede i foråret blev Den Frie Ungdomsuddannelse, hvor halvdelen af deltagerne ifølge den officielle evalueringsrapport var blevet "samlet op" efter et mislykket forsøg på at gennemføre en traditionel ungdomsudddannelse, nedlagt.

 

Nu er der altså kun én mulighed tilbage for disse unge: HF på VUC. En meget stor del af kursisterne på VUC er faktisk unge mennesker mellem 18 og 25, der slider sig igennem en ungdomsuddannelse. En af fordelene for nogle af disse unge er, at de kan tage deres HF over tre år istedet for de traditionelle to. Andre tager 9. eller 10. klasse på VUC, fordi de aldrig har fik deres eksamen da de gik i folkeskolen.

 

I forvejen betaler kursisterne et deltagergebyr - i modsætning til deres venner på gymnasierne mm. Men nu lægger regeringen altså op til, at ud af SU´en skal man hvert år i august betale mellem 300 og 900 for hvert fag.

 

Med ca. Syv fag i gennemsnit bliver det til 2.100-6.300 udaf en måneds SU, der maximalt udgør 4.300 før skat!

 

Hvordan i himlens navn forestiller V, K og DF sig, at samfundets svageste unge mennesker, skal finde den slags penge? 6.300 kr. er faktisk ca. 12.5% af et helt års SU - før skat!

 

Allerede for et par år siden forringedes VUC-kursisters forhold. Dette har ført til et fald i søgningen på op til 40 procent. Med det nye finanslovsforslag, vil gruppen af unge, der aldrig får anden uddannelse end grundskolen utvivlsomt få endnu et hak opad. På længere sigt er det hverken godt for de berørte personer eller samfundsøkonomien for den sags skyld.

 

Jeg forudså i min tale 20. marts, at: "Der skal på den baggrund ikke herske nogen tvivl om, at det langtfra er sidste gang regeringen vil forsøge at skære på uddannelsesområdet - det er simpelthen prisen for at låse skattesystemet".

 

Jeg fik desværre ret.

 

Tilbage er blot at konstatere, at igen og igen går V, K og DF målrettet efter de personer, der har de færreste ressourcer. Det er nemlig også dem, der har mindst overskud til at brokke sig. Motivet er såmænd at finansiere det skattestop, som det er husejere og andre med økonomien i orden, der tjener bedst på.