Miljø, trafik og energi

 

Her kan du læse indlæg, hvor miljø, trafik og/eller energi er i fokus. Nogle af indlæggene findes også under andre emner - af den simple årsag, at de berører mere end et politikområde. Nyeste indlæg står øverst. Klik på overskriften for at læse indlæg i sin fulde længde.

 

Intelligente Transport Systemer

ITS kan effektivt mindske trængsel og trafikpropper, give bedre trafikinformation f.eks. på din GPS, forbedre trafiksikkerheden og på flere måder medvirke til at trafikken påvirker miljøet mindre.

 

Brug oliemilliarder til ren energi

Med oliepriser over 120 dollar pr. tønde vil det tværtimod være en kæmpe økonomisk overskudsforretning for samfundet at omlægge massivt til vedvarende energi nu.

 

Aslundskoven skal ikke sælges

For turister såvel som kommunens borgere er det ligeledes et område, der med angivelse af kort og ruter samt kulturhistoriske informationer om fx Hellighøjene, vil bidrage positivt til mangfoldigheden af naturoplevelser.

 

Bedre miljø og færre bilkøer i Aalborg

Forslag om Roadpricing i Aalborg er ifølge Nordjyske 30. oktober på vej fra Socialdemokraterne. Formålet er bedre trafikforhold i byen. Jeg glæder mig over ethvert forslag, der kan forbedre miljøet, højne trafiksikkerheden og gavne folkesundheden.

 

Kollektiv trafik skal udbygges

Det samlede transportbehov stiger støt, mængden af milliarder samfundet spilder i bilkøer stiger i takt med privatbilismens andel af Danmarks samlede CO2udslip. At få vendt tendensen er hårdt arbejde og stik imod VKO-flertallets politik, men det er nødvendigt for at forbedre trafiksikkerheden, infrastrukturen, økonomien og miljøet.

 

Musik i bussen

Musik fra især mobiltelefoner er årsag til stigende skænderier imellem buspassagerer. Derfor foreslår jeg, at der dels laves nye og klarere regler, samt oplyses om disse f.eks. ved opsættelse af et nyt klistermærke i busserne.

 

På talefod 21 - om statslig adfærdsregulering for bedre miljø

Problemet med markedet er, at det reagerer for sent og for let på miljøproblemer. Når skaden først er sket, kan markedskræfterne ikke nå at rette op på ødelæggelserne, og derfor må staten og kommunerne, der med kommunalreformen får en vigtig rolle i miljøspørgsmål, dels gå foran og dels adfærdsregulere fornuftigt og langsigtet.

 

Ungdomskort bedre end ingenting

Spidskandidaterne fra V, S og SF til kommunalvalget i det nye Aalborg vil indføre ungdomskort til busserne. Der ville være mere perspektiv i fx at holde billetpriserne, der er steget næsten 40 procent på 4 år, i ro hele den kommende byrådsperiode, men udmeldingen er da et fremskridt.

 

Trafikalt og miljømæssigt skrækscenarie

Aalborg har brug for bedre kollektiv trafik og betingelserne for endnu større succes er faktisk gode netop nu. Derfor vil jeg kraftigt advare imod enhver tanke om at skære i busdriften eller sætte priserne op.

 

Ja til større afgift på hormonstof

Vi skal nedsætte mængden af farlige stoffer, vi udsættes for. Det er afgørende for befolkningens sundhed og kommer de mange fisk, fugle og pattedyr, der er begyndt at udvikle tvekønnethed, nedsat formeringsevne og immundefekter i foruroligende grad, til gode.

 

Samlet opposition vil investere i fremtiden

Den samlede opposition vil bruge de ca. 2,8 mia. kr. på målrettet og visionært at styrke Danmarks langsigtede konkurrenceevne, beskæftigelse og miljø.

 

Miljøet lider stadig (scroll helt ned) 

VK-Regeringen har beskåret natur og miljø med en milliard siden 2001, og skærer yderligere 56 mio. i 2005. Det er altså disse nedskæringer, som statsministeren kalder "en fremsynet miljøpolitik" i sin åbningstale.

 

Glid ikke i olien

Jeg håber inderligt muligheden gribes og 100 procent af indtægterne ved salget af DONG bruges på at nedbringe gælden.

 

Bølgeenergi er fremtiden

Der er brug for en helhjertet indsats for at bevare det aktuelle, men lille forspring, der kan sikre en eksport på et tocifret milliardbeløb og op imod 20.000 arbejdspladser samt ikke mindst et bedre miljø!

 

Gør cykelhjelm lovpligtig

På trods af adskillige kampagner og producenternes forsøg på at gøre cykelhjelme mere "trendy", der desværre stadig kun 3% af den voksne danske befolkning, der bruger cykelhjelm.

 

Genindfør skrotpræmien

i 2002 blev der i Danmark rejst nye vindmøller med en kapacitet på omkring 500 MegaWatt, i 2003 blev der rejst møller med 240 MegaWatt, men i år er der planlagt forsvindende få nye møller.

 

Flyt udgifter fra anskaffelse til anvendelse af biler

I Danmark er det dyrt at anskaffe sig en ny bil, og det er forholdsvis dyrt at eje en bil med de nuværende faste udgifter til vægtafgift mm. Til gengæld er de reelle udgifter til at bruge bilen faldet støt de sidste 25 år.

 

Imod bedre vidende

Ifølge det svenske vejforskningsinstitut VTI, vil konsekvensen af, at gennemsnitshastigheden fx stiger fra 118 til 124 km/t være ekstra ni dræbte og 64 kvæstede - HVERT ÅR.

 

Billigt svineri

Salget af økologiske varer er gået i stå. Men hvorfor? Fordi økologiske varer koster op til det dobbelte af ''almindelige'' varer! Hvorfor indregner man ikke forureningen, oprydningen, lugtgenerne, sundhedsudgifterne osv. i de ''almindelige'' varers pris?