Kollektiv trafik skal udbygges

 

Bragt i Nordjyske Stiftstidende 27. juni 2007

 

Det samlede transportbehov stiger støt, mængden af milliarder samfundet spilder i bilkøer stiger i takt med privatbilismens andel af Danmarks samlede CO2udslip. 

 

Vi gør os selv en bjørnetjeneste, hvis vi udsulter trafikselskaberne med det resultat, at servicen bliver ringere, billetterne dyrere og passagererne flygter ud af busser og tog. 

 

At få vendt tendensen er hårdt arbejde og stik imod VKO-flertallets politik, men det er nødvendigt for at forbedre trafiksikkerheden, infrastrukturen, økonomien og miljøet. 

 

40 procent af alle husstande har ingen bil. Kun 30 procent har to biler eller flere. Børn og unge under 18 år, mange syge og handicappede, ældre og folk , der har fået frakendt kørekortet kan ikke køre bil. Når alt for mange politikere desværre argumenterer for, at kollektiv trafik hører fortiden til, udviser de manglende respekt og forståelse for den store del af befolkningen, der ikke har mulighed for at køre i egen bil.

 

Da Venstre, Konservative og Dansk Folkeparti overtog magten i Danmark undlod de at forlænge statstilskuddet til kollektiv trafik. I år 2000 kostede et to-zoners klippekort i Nordjylland 74 kr. Med almindelige prisstigninger, skulle det nu have kostet 83 kr. Men det manglende statstilskud har skruet prisen helt op i 104 kr. En stigning på 41 procent! Himmelflugten har været fulgt af beskæringer i køreplantimerne. 

 

I et års tid har jeg nu siddet i NTs bestyrelse. Gentagne gange har jeg, beklageligvis som den eneste, stemt imod at sætte billetpriserne yderligere op. Det bliver dyrere at køre med NT i 2008. 

 

Selvom prisstigninger og færre busser på vejene ikke er de eneste forklaringer, så har det naturligvis medvirket til faldende passagertal. Nordjyllands Trafikselskab (NT) har godt 15 procent færre passagerer nu end i år 2000. I de foregående syv år fra 1993 til 2000 var det samlede fald i Aalborg på i alt 1,7 procent. I en afstemning 25. juni 2007 ville 63 procent overveje at tage bussen, hvis priserne faldt. 

 

Vi bliver nødt til også at have kollektiv trafik i fremtiden, og den skal være bedre i dag. Problemet er, at hvis man først har skræmt kunderne væk, så er det meget svært, at få passagererne tilbage i busserne. Det kræver nemlig ressourcer til at kunne gennemføre et højere serviceniveau, stabil drift, renere busser både indvendig og i forhold til miljøet, bedre arbejdsmiljø og ikke mindst opkvalificering af chaufførerne som positive frontmedarbejdere. 

 

I den forgangne uge, har medierne bragt nyheden om, at ændrede afgifter er en bombe under trafikselskaberne. Afgiftspengene ender i statskassen, men alligevel er Finansminister Thor Pedersens (V) private bus tilsyneladende løbet helt tør. På trafikselskabernes henvendelse om kompensation, er Thor Pedersens arrogante svar, at: "Det er op til den enkelte kommune og region at fastlægge og betale for det ønskede serviceniveau for den kollektive trafik". 

 

Kan man måle et samfund på niveauet af den kollektive trafik? Ikke uden at inddrage andre forhold, naturligvis. Men det siger en noget om de dominerende ministre i en regering, om de gider arbejde for at bevare og udbygge alle borgeres muligheder for hurtig, komfortabel, billig og miljørigtig transport. Målt på deres handlinger, er det tydeligt, at regeringen og især Thor Pedersen, ikke ligefrem har bussen fuld af visioner for den kollektive trafik.