Billigt svineri

 

Bragt i JyllandsPosten 14.05.01

 

Salget af økologiske varer er gået i stå. Men hvorfor? Fordi økologiske varer koster op til det dobbelte af "almindelige" varer!

 

Hvorfor indregner man ikke forureningen, oprydningen, lugtgenerne, sundhedsudgifterne osv. i de "almindelige" varers pris?

 

Eller hvad med en momsfritagelse for økologiske varer? Den gennemsnitlige danske forbruger ser på én ting: Prisen!

 

Så lad os starte dér, hvis vi vil give jorden videre i en ordentlig stand!