Musik i bussen

 

Bragt i Nordjyske Stiftstidende 28. marts 2007

 

Musik fra især mobiltelefoner er årsag til stigende skænderier imellem buspassagerer. Derfor foreslår jeg, at der dels laves nye og klarere regler, samt oplyses om disse f.eks. ved opsættelse af et nyt klistermærke i busserne. 

 

Som passager har jeg i år 2007 personligt oplevet en række episoder, hvor diskussioner mellem buspassagerer, der har afspillet musik og passagerer, der har bedt om at få slukket for musikken, har udviklet sig til grimme, højlydte og ubehagelige skænderier. 

 

Alle skal kunne benytte kollektiv trafik uden at føle sig unødigt generet af medpassagererne. Personligt er jeg mere generet af, at voksne mennesker råber grimme ting efter hinanden, end af musik, men mange passagerer føler sig både generet og provokeret, hvis der bliver afspillet høj musik, og det skal vi tage alvorligt. 

 

Jeg har spurgt en håndfuld buschauffører, hvilken instruks de har fået angående afspilning af musik i N'"s busser. Svaret er, at det er helt og aldeles op til chaufføren. Det betyder, at spiller man højt, kan man med rette henvise til, at der ingen steder står, hverken at man skal bruge hovedtelefoner eller at man skal respektere ønsker fra andre passagerer om at skrue ned. 

 

Hvis reglerne afviger fra den udmelding jeg har fået fra chaufførerne, skal de eksisterende regler kommunikeres bedre ud, men da jeg heller ikke kan se noget om afspilning af musik på ntbus.dk går jeg ud fra, at chaufførerne har ret. 

 

Jeg foreslår derfor i NT's bestyrelse, at vi evaluerer de nuværende retningslinier med henblik på at lave en klarere formulering. Det kan f.eks. være, at man skal bruge hovedtelefoner, hvis man vil høre musik i bussen. Måske skal det stadig være muligt for chaufføren at tillade afspilning af musik. Måske skal det fortsat være tilladt - men med tydelig skiltning med, at hvis blot én passager beder om det, skal musikken slukkes. Jeg hælder mest til modellen, hvor hovedtelefoner altid skal anvendes, da det er den mest entydige regel, men jeg er åben for at afprøve andre modeller.