Uddannelse og forskning

 

Her kan du læse indlæg, hvor uddannelse og forskning er i fokus. Nogle af indlæggene findes også under andre emner - af den simple årsag, at de berører mere end et politikområde. Nyeste indlæg står øverst. Klik på overskriften for at læse indlæg i sin fulde længde.

 

Intelligente Transport Systemer

ITS kan effektivt mindske trængsel og trafikpropper, give bedre trafikinformation f.eks. på din GPS, forbedre trafiksikkerheden og på flere måder medvirke til at trafikken påvirker miljøet mindre.

 

Skolepolitiske udfordringer i Aalborg

Bureaukrati - Strukturreformen - Drop-out

 

En elevplan om året er nok

Undervisningsminister Bertel Haarder har sagt, at en elevplan om året er nok. Derfor stiller undertegnede forslag i Aalborg kommunes skoleudvalg om, at en elevplan om året må være nok.

 

På talefod om kønsopdeling i folkeskolen

Nogle steder har man gode erfaringer med i perioder og i enkelte fag at adskille drenge og piger. Jeg vil ikke diktere øget kønsopdeling, men hvorfor skal den enkelte skole ikke have lov til selv at tilrettelægge undervisningen?

 

På talefod om skoler kun med indvandrerbørn

Jeg mener, at udlændinge skal integreres i samfundet. Derfor er dårlig integration af børn i skolealderen er bekymrende. At forbyde en verdensreligion i friskoleloven, vil for alvor sætte Danmark på intolerancens verdenskort og være en dumsmart måde at provokere terrorister.

 

På talefod 24 - om elevplaner i folkeskolen

Elevplaner kan være et udmærket værktøj. Og jeg har fuld tillid til, at de fagligt kompetente lærere i den enkelte kommune og på den enkelte skole kan vurdere, om det er vigtigst at bruge f.eks. 20 minutter gange 80 elever på elevplaner eller om der er andre ting der er vigtigere.

 

På talefod 13 - om folkeskolen

Hvis fokus er ensidigt på efterprøvelse og sammenligning af færdigheder, vil alt for mange ressourcer gå til dette i stedet for kvalitet i undervisningen... Kompetencer bliver bedre af bedre undervisning, bedre materialer og bedre rammer og vilkår for læring

 

På talefod 12 - om gruppeeksamen

Problemorienteret projektarbejde er samtidig læring i samarbejde. Afskaffelse af gruppeeksamen og de signaler der sendes om individualisme, modarbejder dette.

 

Gruppeeksamen er en løsning - ikke et problem

Gruppearbejde og problemorienteret projektarbejde er en unik formel, der ruster de studerende til den virkelige verden og i særdeleshed erhvervslivet, der jo brug for medarbejdere, der er vant til at indgå i et fællesskab, samarbejde, lære fra sig og tage imod kritik fra kolleger.

 

På talefod 11 - om Statens Uddannelsesstøtte

Jeg tror personligt ikke, at de studerende kan presses mere på SU, uden at det får flere negative end positive effekter. Regeringen vil fremme individualismen, afskaffe gruppeeksaminer og dermed forpligtende gruppearbejde på AAU og RUC.

 

Brug penge på integration

Alle er enige om, at det vigtigste for at sikre god integration er at få udlændinge i arbejde. For at få arbejde kræves uddannelse og det kræver jo at man kan læse og regne osv. Hvis man har dansk som andetsprog er det afgørende at være god til sit første sprog.

 

Ud med nationale test

Det er tankevækkende, at Norge nu vælger at stoppe deres ordning med obligatoriske ensartede test i det norske skolesystem. Tænk hvis Bertel Haarder og regeringen lyttede lidt til eksperter og udenlandske erfaringer.

 

Modersmålsundervisning til alle to-sprogede

Tosprogede hører ofte til blandt de svageste elever, og hvis de skal have en chance i uddannelsessystemet, er det første skridt, at de lærer deres modersmål ordentligt at kende, så de har et udgangspunkt at lære ovenpå.

 

Evaluering en god idé

Jeg hilser en evaluering af kristendomsfaget velkommen, men formålet skal ikke være at få mere højtlæsning af det nye testamente, men derimod af få mere kvalitet og ruste kommende generationer til at deltage i debatter om religion og undgå at blive fanget på det forkerte ben på grund af manglende forudsætninger.

 

Pisk uden gulerod

Venstre, med statsminister Anders Fogh Rasmussen i spidsen, vil nu fjerne myndige 18-19åriges ret til kontanthjælp.I virkeligheden er forslaget hverken nyt eller godt.

 

Uklogt at satse på gamle travere

Det er uklogt, når Anders Foghs Rasmussen råder Nordjylland til kun at satse på gamle travere, når der skal sikres udvikling og arbejdspladser. Udenlandske erfaringer har vist, at regioner, som ligner Nordjylland, udmærket kan rumme et fuldt lægestudium.

 

Samlet opposition vil investere i fremtiden

Den samlede opposition vil bruge de ca. 2,8 mia. kr. på målrettet og visionært at styrke Danmarks langsigtede konkurrenceevne, beskæftigelse og miljø.

 

Grønthøster virker

Thor Pedersens grønthøster er for længst slebet skarp, og har nu haft tre år til at barbere folkeskolen. Flere børn og færre penge er et næsten umuligt grundlag at operere på.

 

Flotte festtaler er ikke nok

Selvom nogle af skaderne på folkeskolen måske bliver lappet, så får vi hverken bedre ungdomsuddannelser, voksen- eller efteruddannelse af statsministerens flotte ord.

 

Bølgeenergi er fremtiden

Der er brug for en helhjertet indsats for at bevare det aktuelle, men lille forspring, der kan sikre en eksport på et tocifret milliardbeløb og op imod 20.000 arbejdspladser samt ikke mindst et bedre miljø!

 

Genindfør skrotpræmien

i 2002 blev der i Danmark rejst nye vindmøller med en kapacitet på omkring 500 MegaWatt, i 2003 blev der rejst møller med 240 MegaWatt, men i år er der planlagt forsvindende få nye møller.

 

Afskaf kvoter på uddannelse af de ledige

Jobtræning er helt sikkert en god vej ud af arbejdsløsheden, men i modsætning til Claus Hjort Frederiksen er jeg ikke i tvivl om, at i de fleste tilfælde har jobtræning den bedste virkning, hvis den den fungerer som praktik i forlængelse af et uddannelsesforløb.

 

Sammenhængende radikal SU-politik

Der er brug for en sammenhængende SU-politik i form af et gennemarbejdet udspil til udvikling og modernisering af SU-systemet.

 

Idræt styrker fagligheden

Vi skal ikke afskaffe den obligatoriske idrætsundervisning i gymnasiet. Nej, vi skal tværtimod brede den ud til samtlige undgomsuddannelser.

 

Tilbyd idræt på alle ungdomsuddannelser

Sammen med rygning og manglende søvn, udgør fedme og overvægt en alvorlig trussel mod danskernes helbred. I modsætning til rygningen, der så småt er for nedadgående, så går det desværre den forkerte vej med vægten. Vi bliver kort sagt federe og federe.

 

Elevfjendsk besparelse

Tilbage er blot at konstatere, at igen og igen går V, K og DF målrettet efter de personer, der har de færreste ressourcer. Det er nemlig også dem, der har mindst overskud til at brokke sig.

 

Vi skal have uddannelse i verdensklasse!

Man burde satse på et ordentligt arbejdsmiljø - også for eleverne. Man burde satse på, at sikre elevindflydelse og demokrati på alle uddannelser. Og man burde ganske simpelt satse på, at ALLE børn og unge, sikres en ordentlig uddannelse.

 

Uddannelse ER Danmarks råstof

Med tanke på den øgede internationale konkurrence, siger jeg, at det er meget dårlig timing, at skære netop nu. Tværtimod må kravet være, at vi yder det maksimale for gode og rigelige uddannelsesmuligheder i de kommende år.

 

Kulturforståelse eller katekismus

Faktum er, at ordvalget "kristendom" altid vil blive opfattet formynderisk af nydanskere, der kommer fra en anden kulturreligiøs baggrund end den danske. Og netop ved stædigt at fastholde denne formulering nægter vi indirekte deres børn en vigtig indføring i dansk kultur og historie, og DET er synd.

 

Kristendomskundskab skal have nyt navn

Skal danske skolebørn da ikke undervises i andre religioners og kulturers lisvsyn? Jo, det skal de, og allerede på baggrund af dette, burde det være åbenlyst, at fagets navn er misvisende.

 

Absurd ide med obligatorisk børnehaveklasse

Uanset hvor god og modnende en proces børnehaveklassen er, kan det ikke være så meget bedre end den tryghed og kærlighed, som forældrene kan indgyde deres børn, at den ligefrem skal gøres obligatorisk.