Uddannelse i verdensklasse, tak!

 

Tale ved demonstration mod VK-regeringsns udhuling af uddannelsessektoren 20.03.2002

 

Jeg hedder som sagt Daniel Nyboe Andersen, og er formand for Radikal Ungdom i Aalborg.

 

Som politisk aktiv, er der mindst én ting, som man kan glæde sig rigtigt meget over i disse dage: Med regeringens finanslovsudspil har usædvanligt mange folk nemlig igen fået lyst til at diskutere politik... Hvis man deler mine holdninger, så kan man til gengæld ærgre sig over, at denne diskussionslyst er særdeles tiltrængt for at råbe ministrene op - dette gælder ikke mindst undervisningsminister Ulla Tørnæs.

 

Torsdag den syvende februar i år var der, her på Gammeltorv, demonstration mod VK-regeringens udhuling af uddannelsessektoren. Det var få dage efter, at de havde ændret i det oprindelige forslag.

 

Personligt talte jeg med flere, der havde svært ved at forstå, hvorfor jeg demonstrerede - for, som de sagde: "Måske er alle besparelserne ikke fjernet endnu, men med det politiske pres der er i disse dage, så bliver der garanteret ikke en eneste besparelse på uddannelserne tilbage, når finansloven skal vedtages."

 

Jeg sagde selv følgender: "Den første uges protester har allerede fået regeringen til droppe halvdelen af de planlagte nedskæringer. Hvis vi bliver ved og står fast, så kan vi jo håbe på, at også den anden halvdel falder bort på et tidspunkt."

 

Jeg er desværre blevet slemt skuffet siden!!!

 

Faktum er, at siden justeringerne i starten af februar, så har regeringen stort set ikke ændret et komma i deres udspil.

 

Som repræsentant for Radikal UNGDOM har jeg flere gange i den sidste halvdel af halvfemserne været på vagt overfor den tidligere regerings effektiviseringer og opstramninger på uddannelsesområdet - man har haft stramme budgetter, men den tidligere regering havde dog en hvis anstændighed, og dermed evnen til at stoppe inden skoler måtte lukke og uddannelser nedlægges. Denne grænse overskriver VK-regeringen lige præcis i dag.

 

Vi har allerede hørt meget om, hvilke konsekvenser dette får - jeg genopfrisker lige et par overskrifter:

 

- Reduktionerne i taxametertilskuddet betyder færre undervisere, større hold og nedslidte undervisningslokaler.

 

- Universiteterne skal spare 200 millioner. I Aalborg har det indtil videre betydet, at Fransk nedlægges.

 

- Der er alvorlig fare for, at vi bliver vidne til seminarielukninger indenfor en alt for overskuelig periode.

 

- Regeringen har begået klokkeklart løftebrud: I valgkampen lovede Venstre og konservative at tilføre handelsskolerne 50 millioner kr., men når man samtidig fjerner 50 millioner kr., fra nogle forskningspuljer, nogle bygningsmidler m.v., så bliver resultatet altså et stort rundt nul! - Resultatet er, at handelsskoleeleverne fortsat kan glæde sig til klasser på 30-35 studerende, manglende vikardækning, og lærerfrie undervisningsdage. - Fedt nok, hvis man egentlig ikke gider at være der - temmelig ufedt, hvis det man havde planlagt rent faktisk at lære noget!

 

- Som om det ikke var nok, så skal amterne jo også spare! I Nordjyllands amt kommer det fx helt konkret til at betyde, at fagene på VUC kommer til at koste det dobbelte af den høje pris de allerede har idag.

 

- Det er som om, at regeringen er ude efter de elever med de mindste ressourcer. De, der i forvejen har det svært, skal yderligere straffes, og den enkeltes muligheder for at sammensætte sin egen uddannelse forringes. Ikke blot bliver det nu næsten umuligt for unge mennesker på SU, der ikke har fået optag på et gymnasie, at tage sin HF på VUC - et af de få reelle alternativer til dette, nemlig Den Fri Ungdomsuddannelse, nedlægges gudhjælpemig helt og aldeles! - Men det betyder åbenbart ikke noget for Venstres ordfører, Kristian Jensen, der idag fra folketingets talerstol har erklæret, at dette er han glad for, da Den Frie Ungdomsuddannelse efter hans opfattelse er spild af penge!

 

- Som kronen på værket beskæres midlerne til folkeoplysning og daghøjskoler. I Aalborg betyder det sandsynligvis, at daghøjskolen FOKUS må lukke.

 

Det var så udpluk fra en næsten uendelig remse af alvorlige konsekvenser for den enkelte studerende - men hele samfundet risikerer at gå glip af kæmpe vidensmæssige ressourcer, som jeg ellers troede alle var enige om, er Danmarks bedste og måske eneste chance for at konkurrere og skabe nye arbejdspladser i denne internationale tidsalder.

 

Selvfølgelig skal vi ikke bevare alt for enhver pris - hvis der er uddannelser, som trænger til en opstrammer, og pengene må så bruges til forbedringer indenfor området. Men jeg er imod grønthøstere, som en del af en liberalistisk regerings signalpolitik.

 

Som om det ikke kunne være så rigeligt, så skal vi ikke glemme, at det altså ikke kun er uddannelserne den er gal med. Der er forringelser på 700 millioner indenfor kunst og kultur. Der spares 1½ milliard på ulandsbistanden, og der spares næsten 2 milliarder på miljøområdet.

 

Man kan spørge sig selv HVORFOR alle disse tåbeligheder? Er der økonomisk krise i dette land? Nej, svaret er ligeså enkelt, som det er tragi-komisk: Under valgkampen lovede V og K, at der ikke måtte komme en eneste skattestigning på et eneste område. - På visse områder har man endda fastfrosset skatten på kroner og øre, hvilket betyder en reel skatteLETTELSE. Det er ikke galt i sig selv. - Tværtimod, så kan der være meget fornuft i at lægge låg på skatten - ligesom den tidligere regering i øvrigt gjorde det. Problemet opstår blot, når det gennemføres generelt, tilfældigt og uden noget andet formål end en fiks idé, der lyder smart. I dette tilfælde bliver konsekvenserne i dagens Danmark nærmest uoverskuelige - og desværre er det ganske nytteløst, for der vil være ganske få, der oplever reelle forbedringer...

 

I stedet for denne slagtning af vores allesammens fremtid, så er tiden inde til, at gøre en aktiv indsats for at forbedre det danske uddannelsessystem.

 

Man burde i disse år satse på tre ting:

 

- Man burde satse på et ordentligt arbejdsmiljø - også for eleverne.

 

- Man burde satse på, at sikre elevindflydelse og demokrati på alle uddannelser.

 

- Og man burde ganske simpelt satse på, at ALLE børn og unge, sikres en ordentlig uddannelse. - også dem, der ikke har de allerbedste forudsægtninger.

 

For at imødekomme de kommende udfordringer har Det Radikale Venstre for længst foreslået, at tilføre uddannelses- og forskningsområdet generelt mere end 1 milliard kroner. Når vi kommer hjem og nærlæser afstemningsresultaterne i aften, så vil vi nok desværre se, at dette forslag er blevet nedstemt af den borgerlige blok.

 

I den forbindelse havde det været rart, om nogle repræsentanter fra fx Konservativ Ungdom eller Venstres Ungdom, Konservative Studerende eller Liberale Studerende, der ER blevet inviteret til at deltage i dag, ville give deres besyv med - mange af dem, er jo trods alt også studerende. Deres formænd har imidlertig idag udtalt til Information, at det ikke er så slemt, som det kunne have været. Det er også rigtigt nok, men så længe det går i den forkerte retning, så bliver vi altså nødt til at råbe op!

 

Venstres Ordfører, Kristian Jensen, sagde for ca. 4 timer siden ved dagens debat inden vedtagelsen af finansloven -som et svar på, om det ikke gjorde indtryk på ham, at der er tusindvis af studerende, der demonstrerer idag, følgende (frit efter min hukommelse): "I valgkampen lovede vi skattestop for virksomhederne. I valgkampen lovede vi forbedret konkurenceevne for erhvervslivet. Disse løfter har vi holdt, og det betyder mere for mig, end om der er nogle, der idag mødes rundt omkring i landet for at demonstrere".

 

Der skal på den baggrund ikke herske nogen tvivl om, at det langt fra er sidste gang regeringen vil forsøge at skære på uddannelsesområdet - det er simpelthen prisen for at låse skattesystemet, så det er umuligt at lave de reformer, som bliver mere og mere påtrængende i disse år, så derfor slutter aktionerne forhåbentligt ikke med denne demonstration. Jeg forudser, at der bliver brug for mange flere markeringer på dette område i de kommende år, så det er vigtigt at vi som studerende står fast og står sammen!

 

I Danmark vil vi ikke have uddannelse på hverken anden eller tredje klasse!

 

Vi vil have, og vi skal have, uddannelse i verdensklasse!