Udlændinge og religion

 

Her kan du læse indlæg, hvor udlænginde og/eller religion er i fokus. Nogle af indlæggene findes også under andre emner - af den simple årsag, at de berører mere end et politikområde. Nyeste indlæg står øverst. Klik på overskriften for at læse indlæg i sin fulde længde.

 

På talefod - om indvandring og arbejdskraft

Vores nabolande konkurrerer hårdt om at tiltrække udenlandsk arbejdskraft. Hvis vi tror, at vi kan klare hele udfordringen med færre unge og flere ældre uden hjælp udefra, ender vi som taberne med en katastrofal mangel på arbejdskraft.

 

For mangfoldighed og tolerance - mod racisme og fremmedhad

Tale ved demonstration for mangfoldighed og tolerance - mod racisme og fremmedhad på Louiseplads i Aalborg 15.03.2008

 

På talefod om skoler kun med indvandrerbørn

Jeg mener, at udlændinge skal integreres i samfundet. Derfor er dårlig integration af børn i skolealderen er bekymrende. At forbyde en verdensreligion i friskoleloven, vil for alvor sætte Danmark på intolerancens verdenskort og være en dumsmart måde at provokere terrorister.

 

Stop Stop Islamiseringen af Danmark

Alle danske statsborgere er og skal være lige for Grundloven. Diskrimination er og skal være forbudt. Racisme er og skal være ulovligt. Alle religioner har ret til at være i Danmark.

 

På talefod 17 - om de nye Muhammed-kriser i efteråret 2006

Uanset om det er DFU, der som en ondsindet hån kalder burkaen "passende beklædning for tabere", om det er tegningen af Muhammed som pædofil på www.danskfolkeparti.dk, eller rygter om nyindmeldte unge radikales tegning af Muhammed som en stol, så skader det Danmarks omdømme, hvis ikke der bliver taget officielt afstand fra episoderne. Ligesom det skader islam, hvis ikke muslimske repræsentanter igen og igen tager afstand fra terror.

 

Dialog, demokrati, ytringsfrihed og islam

Tale ved demonstration for dialog, tolerence og respekt med baggrund i Muhammedtegningerne Aalborg centrum 04.03.2006

Uanset anskuelse er der helt sikkert meget at lære af denne sag. Det MÅ være muligt, at afværge situationen udvikler sig så eksplosivt, uden at lægge sig fladt ned og undsige alle sine principper. Jeg tror på, at mere og bedre dialog på et tidligere tidspunkt havde taget brodden af det værste.

 

På talefod 14 - om Muhammedtegningerne

Løgnekampagner og voldelige optøjer er usympatiske og uacceptable og intet kan undskylde de ekstreme muslimers opførsel. Men jeg er enig i, at det vil være bedre, hvis vi kan undgå at begreber som empati, takt og tone og respekt, bliver slagtet på ytringsfrihedens alter.

 

Brug penge på integration

Alle er enige om, at det vigtigste for at sikre god integration er at få udlændinge i arbejde. 

For at få arbejde kræves uddannelse og det kræver jo at man kan læse og regne osv. Hvis man har dansk som andetsprog er det afgørende at være god til sit første sprog.

 

Symbolpolitik har vundet

Det er efterhånden veldokumenteret, at de kontroversielle hjørner af regeringens udlændingepolitik ikke virker efter hensigten.. Venstres integrationsminister, Rikke Hvilshøj, vil ikke være med til at undersøge om den førte politik rent faktisk virker efter hensigten.

 

Modersmålsundervisning til alle to-sprogede

Tosprogede hører ofte til blandt de svageste elever, og hvis de skal have en chance i uddannelsessystemet, er det første skridt, at de lærer deres modersmål ordentligt at kende, så de har et udgangspunkt at lære ovenpå.

 

Evaluering en god idé

Jeg hilser en evaluering af kristendomsfaget velkommen, men formålet skal ikke være at få mere højtlæsning af det nye testamente, men derimod af få mere kvalitet og ruste kommende generationer til at deltage i debatter om religion og undgå at blive fanget på det forkerte ben på grund af manglende forudsætninger.

 

Stop uværdig mistænkeliggørelse

Bertel Haarder vil først og fremmest iværksætte en undersøgelse af, hvorfor sundhedsudgifterne er steget, og mistænkeliggør altså børn og traumatiserede voksne, der i forvejen må trækkes med langt over to år på et asylcenter for at blive syge med vilje!

 

Hjælp de moderate muslimer

Hvis vi smækker døren for næsen at Tyrkerne, tvinger vi dem mod syd og mod øst. Vi skal støtte de moderne og de moderate muslimer så islamiske samfund kan se at reformer medfører velstand.

 

På tide at afskaffe starthjælpen

Starthjælpen har spillet fallit. Den virker ganske enkelt ikke efter hensigten. Nu må Bertel Haarder vise politisk mod og afskaffe en ydelse, som, på baggrund af tidligere erfaringer, aldrig burde være indført

 

Racisme er stadig ulovlig

HØJESTERET har nu afsagt dom for, at det naturligvis er lovligt for en politiker at sige det højt, når en anden politiker har racistiske synspunkter, hvis dette ellers er i overensstemmelse med sandheden.

 

Hvor går grænsen?

nu, hvor alle yderligere forsøg på at forringe flygtninges vilkår støder mod de internationale aftalers nedre grænser, melder Dansk Folkeparti kulør, og vil melde Danmark ud af vores aftaler.

 

Kulturforståelse eller katekismus

Faktum er, at ordvalget "kristendom" altid vil blive opfattet formynderisk af nydanskere, der kommer fra en anden kulturreligiøs baggrund end den danske. Og netop ved stædigt at fastholde denne formulering nægter vi indirekte deres børn en vigtig indføring i dansk kultur og historie, og DET er synd.

 

Uhyggeligt og primitivt syn på u-landene

Har vi ikke netop som velorganiserede og rige europæere et kæmpe stort ansvar for at hjælpe, hvor ingen andre vil? Det synes vi. Og vi er faktisk noget fortørnede og skræmte over Lene Espersens uhyggelige snæversyn og egoisme. Er det konservativ politik?

 

Skolefag forhindrer integration

Alene signalværdien overfor indvandrere, ved at kalde faget for "religion" og dermed vise, at vi tager den danske religionsfrihed alvorligt, burde være begrundelse nok.

 

Kristendomskundskab skal have nyt navn

Skal danske skolebørn da ikke undervises i andre religioners og kulturers lisvsyn? Jo, det skal de, og allerede på baggrund af dette, burde det være åbenlyst, at fagets navn er misvisende.

 

Integrationspakken er et stærkt udspil

På trods af uheldige punkter er det helt klart et stærkt forslag. Ikke at Radikal Ungdom behøver at lefle for moderpartiet, med gode udspil fortjener ros. Denne handlingsplan vil blive et vigtigt værktøj til at få indvandrere i Danmark engageret i samfundet.