Brug milliarder til ren energi

 

Bragt i Nordjyske Stiftstidende 14. maj 2008

 

OLIE: Danmarks olieproduktion fra Nordsøen styrtdykker. Vi udvinder i dag 24 procent mindre olie end i 2004. Spørgsmålet er ikke, om virkeligheden vil tvinge os til politiske indgreb. Spørgsmålet er, hvornår det sker og hvor alvorligt det bliver. Det afgørende er, at vi er ordentligt forberedte. Ellers vil Danmark om få år igen være i lommen på oliesheikerne i Mellemøsten, med de konsekvenser det kan have for vores velfærd og sikkerhed. 

 

Vores opfordring til regeringen er at bruge oliemilliarderne til nye investeringer i vedvarende energi. Det er en sund investering, med et stort økonomisk potentiale. 

 

Men regeringen snorksover. Derfor har vi samlet over 1000 danskere om fire konkrete spørgsmål til regeringen: 

 

1. Hvorfor erstatter regeringen ikke olien og naturgassen fra Nordsøen med ny vedvarende energi i samme takt som den forsvinder? 

2. Har Danmark råd til et velfærdssamfund, hvis Danmark er energiimportør i fremtiden? 

3. Hvorfor skal vi borgere betale CO2-afgift på energi, der er produceret CO2-neutralt? 

4. Vil I kæmpe for, at Danmark bliver CO2-neutral før år 2040? 

 

I marts 2005 blev det modtaget med skepsis, da Goldman Sachs' analytiker forudsagde, at prisen på råolie ville sprænge alle rammer og stige uventet til 105 dollar pr. tønde i 2008. Men allerede tirsdag 6. maj 2008 passerede olieprisen 122.5 dollar pr. tønde. Nu spår samme analytiker, at olieprisen runder 200 dollar pr. tønde om bare 6 til 24 måneder. Forsamlingen af olieeksporterende lande OPEC siger endda, at den rigtige pris er over 200 dollar pr. tønde olie. 

 

6. maj 2008 var energiforliget til førstebehandling i folketinget. Helt uforståeligt har VKOY valgt at sylte Teknologirådets veldokumenterede rapport fra september 2007. Der står at, ved en oliepris på 60 dollar pr. tønde er der "ingen meromkostninger" ved at øge vedvarende energi i Danmark til 45 procent i år 2025. Samtidig vil det reducere Danmarks CO2-udslip med 50 procent. Med oliepriser over 120 dollar pr. tønde vil det tværtimod være en kæmpe økonomisk overskudsforretning for samfundet at omlægge massivt til vedvarende energi nu. Det er både muligt og realistisk, at øge andelen af Vedvarende Energi til 45 procent og reducere CO2-udledningen med 50 procent allerede i 2020, så det bør være målsætningen. 

 

I april 2008 regner staten nu med, at overskuddet på olien bliver 10 mia. kr. mere i 2008, end man regnede med to måneder tidligere. Så hurtigt stiger oliepriserne. Det er rigtig fedt, fordi vi sælger olie til udlandet. Og det giver os en unik chance for at bruge oliemilliarderne til en hurtig overgang til Vedvarende Energi. Men hvis vi venter fem år mere, skal vi til at købe dyr udenlandsk olie for at dække vores eget forbrug. 

 

Derfor skal vi ændre energipolitik nu. Danmarks officielle olieprisscenarier bygger på maksimalt 50 dollar pr. tønde olie i fremtiden, selvom OPEC mener, at den rigtige pris er over 200 dollar pr. tønde olie. Det er dårlig planlægning, der hverken er miljømæssigt eller økonomisk bæredygtigt. Det er på inden måde rettidig omhu. VKOY sover simpelthen i timen og på trods af både OPEC, Teknologirådet og almindelig sund fornuft, viser VKOY"s handlinger, at de stadig ikke tager behovet for en bæredygtig energi- og miljøpolitik alvorligt. 

 

Vi har brug for din støtte og derfor håber vi, at også du vil støtte underskriftsindsamlingen http://vedvarendeenergi.underskrifter.dk samt på Facebook i gruppen (cause) "Oliemilliarder til ren energi".