Organdonation med et menneskeligt ansigt

Bragt i Nordjyske Stiftstidende 18.03.2001

 

Hvert år dør næsten 100 danskere pga. mangel på organdonorer. Samtidig er 74 pct. (ifølge gallup) parate til at give deres organer væk, hvis de bliver erklæret hjernedøde.

 

Når en person bliver erklæret hjernedød, så slipper vi ikke udenom, at der skal foretages et valg: Enten skal brugbare organer fra de erklærede hjernedøde doneres til andre - eller også skal de ikke.

 

Man kan imidlertid ikke tvinge den enkelte til at tage stilling til sin egen død. Små børn end ikke begreb om, hvad død betyder.

 

Vi står i en situation, hvor det er meget få, der officielt har taget stilling til, om de vil donere deres organer i tilfælde af hjernedød. I øjeblikket tolkes dette som udgangspunkt negativt. Det vil sige, at lægerne skal have specifikt samtykke fra familien, for at sætte en transplantation i gang.

 

Dette er umenneskeligt overfor familien, da lægerne i sorgens stund altså skal argumentere for, at familien skal gå imod afdødes uudsagte ønske og bortdonere dennes organer. For at gøre ondt værre, er der desuden mange læger der helt undlader at spørge, hvilket fører til, at endnu flere syge mister muligheden for at få indopereret et raskt organ!

 

Hvis manglende stillingtagen i stedet blev betragtet som, at man ikke har besluttet sig imod organdonation, så ville familierne ikke stå i det dilemma, men kunne i stedet få den ringe trøst, at afdødes organer har hjulpet et andet menneske til livet.

 

Før en organdonation udføres, skal den afdødes pårørende stadig rådføres. I tilfælde af at de pårørende modsætter sig afdødes uudsagte ønske om donation af den pågældendes organer, må en sådan operation ikke finde sted. Undtaget herfra er de tilfælde, hvor afdøde har lavet et livstestamente, hvoraf det udtrykkeligt fremføres at der må foretages organdonation. Der skal naturligvis også være mulighed for at tilmelde sig et register, der forbyder donation af personens organer.

 

Er vi nu hundrede procent sikre på, at vi følger afdødes ønske? Nej, det er vi desværre ikke. Men vi kommer aldrig nærmere, og samtidig har vi reddet en masse menneskeliv, som var gået tabt, hvis ordningen var omvendt.

 

Med det overvældende flertal for donation, som der er i befolkningen i dag, så er risikoen for at krænke den afdødes ønske alt andet lige større ved ikke at transplantere organer, end ved at redde menneskeliv.