Sagt om Daniel

"Daniel bidrager til integrationsdebatten konstruktivt, nuanceret og med den nødvendige respekt og lydhørhed."

 - Sherin Khankan, formand for Forum For Kritiske Muslimer.

 

"Daniel er en usædvanligt engageret ung politiker, der hverken er bange for at deltage i de store nationale debatter eller det seje organisatoriske slid, der skal til for at give enhver partiorganisation liv."

 - Anders Samuelsen, Ny Alliance.

 

"Daniel er handlingsorienteret, skarp og kontant - han spilder ikke tiden på blær og tom snak, men går direkte til sagen uden udenomssnak eller overspringshandlinger. For Daniel handler politik om at finde brugbare løsninger, sætte dem i værk og se resultaterne. Han brillerer ved sin kompetente og praktiske tilgang til politik. Daniels hudløst ærlige, men altid konstruktive facon, gør ham desuden til en uvurderlig arbejdskraft og sparringspartner for dem, han arbejder sammen med. Det gælder både i politiske og organisatoriske spørgsmål."

 - Zenia Stampe Mortensen, Tidligere Landsformand for Radikal Ungdom.

 

"Daniel er et rigtigt godt bud på fremtidens politiker. Et stort vid, et stort engagement og et stort hjerte."

 - Rune Heiberg Hansen, udenrigspolitisk konsulent.

 

"Faglig, sympatisk og engageret. Daniel tænker både på nutiden og fremtiden og har gjort sit hjemmearbejde. Derfor stemmer jeg på Daniel Nyboe Andersen."

 - Steen Ørndorf, Lektor i samfundsøkonomi på Aalborg Universitet.

 

"Daniel er en fremtidens mand i dansk politik. Han er talentfuld, indsigtsfuld, sætter sig godt ind i stoffet og er god til at tænke nye tanker. Han er god til at følge op på aktuelle politiske problemstillinger og udviser stor respekt for grundlæggende folkelige og demokratiske principper og sætter hensynet til fællesskabet højt.

 

Daniel er også en ung politiker som besidder stor viden om samfundsforhold og ser de politiske problemstillinger i et overordnet samfundsperspektiv. Nok så vigtigt er Daniel engageret og en god fortolker af radikale principper, og ikke mindst tør han også tage upopulære standpunkter, hvis han mener de er rigtige."

 - Preben Pedersen, radikal rådmand i Aalborg Byråd.

 

"Daniel Nyboe Andersen er et både velbegavet og tiltalende menneske at samarbejde med. Jeg har ikke haft hverken lokalt eller langvarigt samarbejde med ham, men jeg har i de situationer, hvor vi har samarbejdet, altid oplevet ham som særdeles kompetent, resultat-orienteret og meget opmærksom på, at arbejdet i et politisk parti som Det Radikale Venstre udføres af frivillige folk, så det kan ofte være vanskeligt at "strikke" kompromisser sammen, men han formår dette, fordi han kan forene sit eget gennemtænkte udgangspunkt med kravene i den konkrete situation. Hvis han bliver til noget vigtigt - og det er ikke usandsynligt - så vil det ikke stige ham til hovedet!"

 - Søren Bald, Landsformand for Det Radikale Venstre.