Politisk CV

DR havde tidligere på deres hjemmeside udformet en test, hvor man skulle afkrydse 30 spørgsmål, og så fikman at vide, hvilket parti man er mest enig i. Sådan en test skal selvfølgelig tages med mere end et gran salt, men den var nu ganske god og sjov. Læs mit personlige resultat her.

 

Min profil på altinget.dk.

 

I øjeblikket bestrider jeg følgende poster

(i parantes hvornår jeg tiltrådte)

 

Apr. 2001 Folketingskandidat for Det Radikale Venstre i kreds 7, Aalborg Øst

Sep. 2001 Medlem af Det Radikale Venstres hovedbestyrelse (sep.2001-sep.2002 som suppleant - herefter som fuldgyldigt medlem)

Okt. 2003 Bestyrelsesmedlem i Fokus Folkeoplysning

Feb. 2005 1. suppleant til folketinget for Marianne Jelved

Jan. 2006 Byrådsmedlem i Aalborg (2006 sammenlægningsudvalget)

Jan. 2006 Det Radikale Venstres enlige repræsentant i KommuneKontaktrådet i Nordjylland

Mar. 2006 Medlem af Kommunernes Landsforenings repræsentantskab

Juni 2006 Medlem af bestyrelsen og repræsentantskabet for Nordjyllands Trafikselskab (NT)

Jan. 2007 Medlem af Aalborg Kommunes udvalg for Sundhed og Bæredygtighed

Jan. 2007 Medlem af Aalborg Kommunes udvalg for Skole- og kultur

Jan. 2007 Medlem af Aalborg Kommunes Folkeoplysningsudvalg

Apr. 2007 Gruppeformand og politisk ordfører for den radikale byrådsgruppe i Aalborg
Sep. 2008 Medlem af afdelingsbestyrelsen i Boligforeningen Himmerland afd. 52 (Fyrkildevej)

Jan. 2010 Medlem af Aalborg Erhvervsråd
Jan. 2010 Formand for Aalborg Forsyning Vand A/S
Jan. 2010 Formand for Aalborg Forsyning Vand Enterprise A/S
Jan. 2010 Næstformand for Aalborg Forsyning Kloak A/S
Jan. 2010 Medlem af bestyrelsen for Aalborg Forsyning Holding A/S
Jan. 2010 Medlem af bestyrelsen for Aalborg Forsyning Service A/S
Apr. 2010 Medlem af bestyrelsen for DANVA Dansk Vand- og spildevandsforening
 

Tidligere poster

 

Okt. 2007-dec. 2009 Medlem af bestyrelsen for Fiskeri - LAG Midt-Nord

Apr. 2002-april 2007 Amtsbestyrelsesmedlem DRV-Nordjylland

Jan. 2003-dec. 2006 Suppleant til Lejbjergcentrets bestyrelse.

Maj 2000-april 2006 Bestyrelsesmedlem i den radikale vælgerforening i Aalborg

Jan. 2004-dec.2005 Forældrebestyrelsmedlem i Vuggestuen Spiren, Aalborg. Det meste af tiden som formand.

Okt. 2004-aug. 2005 Medlem af arbejdsgruppe vedr. afklaring af Det Radikale Venstres holdning til prostitution nedsat af Det Radikale Venstres hovedbestyrelse

Sep. 2004-maj 2005 Medlem af arbejdsgruppe vedr. tryghed på stierne i Aalborg Øst

Apr. 2003-maj 2005 Næstformand for Det Radikale Venstre i Aalborg

Jan. 2002-apr. 2004 Medl. DRV Aalborgs integrationspolitiske udvalg

Nov. 2002-nov. 2004 DRV-Nordjyllands officielle repræsentant i DRV`s udvalg for miljø, -energi, -og trafik.

Apr. 2002-mar. 2004 (og dec. 2010-aug. 2011) Bestyrelsesmedlem i RU-Aalborg

Feb. 2003-okt. 2003 Medlem af daghøjskolen FOKUS´ bestyrelse.

Apr. 2002-mar. 2003 RU-Aalborgs repræsentant i PUS (Politisk UngdomsSamarbejde)

Sep. 1999-apr. 2002 Formand for RU-Aalborg

Mar. 2001-feb. 2002 Medlem af Det Radikale Venstres Socialpolitiske Udvalg.

2001 Amtsrådskandidat for Det Radikale Venstre i Nordjyllands Amt

Nov. 2000-okt. 2001 Socialpolitisk ordfører for RU

Okt. 2000-apr. 2001 Medlem af RU´s Landspolitiske Udvalg (LU)

Sep. 1998-okt. 2000 Hovedbestyrelsesmedlem i RU

Sep. 1999-okt. 2000 Medlem af RU´s IT-udvalg

Apr. 1999-sep. 1999 Næstformand for RU-Aalborg