Vil avkriminalisere hasj

Bragt i "Folket" 15. december 2000 (Folket er en norsk avis - derfor er artiklen naturligt nok også skrevet på norsk.)

 

Danmark: Det går mot en langt mer liberal narkotikapolitik i Danmark dersom det går slik de fleste ungdomspartierne vil. Det konservative ungdomspartiet vil til og med selge ecstasy på apoteket.

 

I sommerens opphetede ecstasydebatt i Danmark stod lederne for de største politiske ungdomsorganisasjonene frem i media og oppfordret myndighetene til å legalisere hasj, og muligvis også andre narkotiske stoffer som for eksempel ecsatsy!

 

Utspillet vakte berettiget oppsikt, og avisa Folket samlet for litt siden noen av ungdomspolitikerne i Nordjylland for å diskutere saken nærmere.

 

Lovlig hasj

 

- Når blir hasj lovlig i Danmark?

 

- Det vil nok ta noen år ennu, men vi i Radikal Ungdom ser gjerne at det skjer hurtigst mulig, sier Daniel Nyboe Andersen som er formann i RU´s avdeling i Aalborg.

 

Danmarks Socialdemokratiske Ungdom, DSU, er det eneste av ungdomspartiene som, i likhet med moderpartiet, er mot legalisering av hasj. Han tror likevel at det danske samfunnet vil bli mer og mer tolerant overfor hasj i årene som kommer.

 

- Det er en samfunnsutvikling. Vi har allerede steder i dag hvor hasj nærmest er legalisert. Jeg tænker på Christiania. I tillegg vil det bli brukt mer og mer i medisinsk sammenheng, sier Rasmus Prehn fra DSU i Aalborg.

 

Foruten DSU er både Konservativ Ungdom, RU, Venstres Ungdom og SFs Ungdom for legalisering av hasj.

 

Uenig om ecstasy

 

Litt mer uenige er ungdomspartiene når det gjelder årets store "hit" - ecstasy.

 

- Mange leger mener at ecstasy ikke er farligere enn andre rusmidler. Derfor går vi inn for en prøveordning der man kan kjøpe ecstasy på apoteket og være sikker på hva pillene inneholder, sier formann i Konservativ Ungdom, Michael Christensen, og kaller det "begrenset legalisering".

 

De konservative ungdommene er foreløpig de eneste som vil gå så lang som å legalisere ecstasy. De andre partiene er ikke helt fremmed for tanken de heller. Radikal Ungdom og Venstres Ungdom mener at hvis det kan dokumenteres at ecstasy ikke er farligere enn alkohol, så kan det også legaliseres.

 

Heroin-test

 

RAdikal Ungdom arbeider for at vi får test-stasjoner, slik som har vært prøvd i Holland, hvor ecstasy-brukere kan få testet pillene sine og sjekket hva de inneholder, sier Daniel Nyboe Andersen.

 

Rasmus Prehn fra DSU går også personlig inn for slike test-stasjoner, selv om moderpartiet hans ikke er av samme oppfatning.

 

- Er ikke dette å stille laboratoriekapasitet til rådighet for pushere og mellommenn?

 

- Det synes jeg ikke. Vi deler jo også ut gratis sprøyter og kanyler til sprøytenarkomane for å hindre smitte og sykdom, parerer Daniel Nyboe Andersen.

 

- Hva så med andre stoffer - er det bare ecstasy som bør testes ved slike stasjoner?

 

- Jeg synes det er greit at narkomane kan komme et sted å få testet alle stoffer - også heroin og andre harde stoffer, sier Rasmus Prehn.

 

Så godt som alle danske ungdomspolitikere avisa Folket har vært i kontakt med mener at test-stasjoner for narkotika er en god ide, og vil gjøre at narkomane lettere kommer i kontakt med hjelpeapparatet.

 

- Alt forskning viser at økt tilgjengelighet fører til økt forbruk - vil ikke test-stasjonene gjøre stoffene mer tilgjengelige?

 

- Det er ikke lett å si hva effekten til slutt vil bli. Men ejg tror ikke det blir hverken flere eller færre stoffmisbrukere på grunn av et slikt opplegg, sier Daniel Nyboe Andersen.

 

Rasmus Prehn er heller ikke sikker på om test-stasjonene vil føre til flere eller færre misbrukere, men sier: - Det viser seg at det faktisk er mulig å få folk til å slutte å røyke selv om tobakk er like så tilgjengelig nå som før, og reklamekampanjene florerer.

 

Media-flopp

 

Både Christensen, Andersen og Prehn mener sommerens ecstasy-debatt i Danmark var, mer eller mindre, en mediaflopp. Som Daniel Nyboe Andersen sier:

 

- Jeg er stadig ute på fest på byen, men har aldri blitt tilbudt ecstasy. Problemet kan umulig være så stort som man får inntrykk av gjennom media.

 

- Jeg tror ecstasy er forbeholdt et lite miljø innen techno/disco-kulturen som bare har fått stor oppmerksomhet i det siste, sier RAsmus Prehn.

 

Likevel er ungdomspolitkerne relativt positive til helseminister Sonja Mikkelsens nylig fremlagte handlingsplan mot ecstasy.

 

- Kampanjer er i hovedsak bra. VI har tradisjon for kampanjer her i Danmark, og det viser seg at de har en viss effekt, sier Rasmus Prehn.

 

Daniel Nyboe Andersen er spesielt positiv til at foreldrene i større grad skal tas med i opplegget.

 

Nye forbilder

 

- Men burde det ikke være netopp ungdomspartiene som gikk i spissen i kampen mot ecstasy og andre harde stoffer?

 

- Jeg tror vår viktigste oppgave er å få oppdragelse tilbake på den politiske dagsorden. Som samfunn bør vi bli bedre til å ta vare på hverandre og gripe inn når noe er galt. I Danmark har vi hatt en fin tradisjon med mange fester og semmenkomster der både voksne og unge møtes. Denne tradisjonen, eller samfunnsmæssige sosialiseringen, er vi i ferd med å miste, sier RAsmus Prehn. Både Michael Christensen fra Konservativ Ungdom og Daniel Nyboe Andersen fra RAdikal Ungdom er enig i dette.

 

- Ungdom hører mest på dem de omgås, klubbledere, kamerater, osv. Som Prehn sier, så har vi tidligere på denne måten lært de unge å feste uten å komme til skade, legger Andersen fra RU til.

 

- Jeg tror også det er viktig for oss å gi de unge nye positive forbilder. Det hjelper ikke lenger å sende en sliten eks-narkoman rundt om på skolene for å fortelle hvor fælt det er å være narkoman. Da hadde det vært mye bedre om, for eksempel Camilla Andersen, eller en annen vellykket person hadde dratt rundt og fortalt hvor langt man kan nå UTEN å bruke stoffer, foreslår Prehn.

 

- Vi må i alle fall bli bedre til å synliggjøre våre holdninger, legger Andersen fra RU til.