På talefod 6 - om EUs servicedirektiv

 

Bragt i Nordjyske Stiftstidende 2. april 2005

 

Spørgsmål stillet af Nordjyske Stiftstidende: Er det fornuftigt, at EU opgiver det foreslåede servicedirektiv?

 

Kære Rikke

Klare regler og mindre bureaukrati vil ifølge den uafhængige hollandske tænketank CPB gavne især danske(!) små og mellemstore virksomheder. 600.000 arbejdspladser, heraf 4.400 i Danmark og ekstra vækst på 200 mia. i EU. Det er godt at imødegå EU-modstanderes mytedannelse ved at understrege at social dumping er umulig, da man skal leve op til de nationale regler om fx arbejdstid, arbejdsmiljø, ferie, ligestilling, barsel og mindsteløn. Servicedirektivet er heldigvis ikke opgivet.

 

Med venlig hilsen

Daniel

 

Kære Daniel

Jeg deler hverken din eller den hollandske tænketanks positive holdning til, at servicedirektivet vil skaffe flere arbejdspladser og øget vækst til Europa eller Danmark. Tværtimod. I direktivets nuværende form, ser både Frankrig, Tyskland og Danmark farer for, at netop det, som med et kedeligt udtryk benævnes ”social dumping”, som er en tilstrømning af billig arbejdskraft fra EU's østlande, er den afgørende faktor for forkastelsen af forslaget. Hvad vil det hjælpe, at servicedirektivet skaffer os 6000 nye arbejdspladser, hvis vi samtidig mister 60.000 andre arbejdspladser? Man bør heller ikke overhøre den folkelige skepsis i denne sag, hvilket det elitære Europa ellers har let ved.

 

Med venlig hilsen

Rikke

 

Kære Rikke

 

De 600.000 nye arbejdspladser er jo nettotal.

Man skal altid tage angst alvorligt. Det er respektfuldt og standser begyndende mytedannelser. Servicedirektivet drejer sig fx kun om retten til at udføre en serviceydelse. Derfor er ”tilstrømning af billig arbejdskraft” et fatamorgana. Alle lande skal overholde de nævnte regler i Danmark, hvilket understreges af at servicedirektivet bygger på udstationeringsdirektivet. Hvis en omformulering kan få dig og andre modstandere til at erkende dette og give slip på angsten, så er det umagen værd.

 

Med venlig hilsen

Daniel

 

Kære Daniel

Det du kalder angst, benævner mange mennesker sund fornuft!

Når EU forkastede direktivet i dets nuværende form skyldes det én simpel årsag, nemlig at virksomheder KUN behøver at følge love og regler fra hjemlandet, mens de udfører opgaver i et andet land. Det vil betyde kaos for erhvervslivet og risiko for sociale skævheder.

Det må mindst kræve radikal tænkemåde, at opfatte dette som positivt.

 

Med venlig hilsen

Rikke

 

Kære Rikke 

Det indre marked hindres i dag fx af urimelige protektionistiske Franske regler, så Danskere ikke kan være skiguider i Frankrig - selvom de får samme løn, arbejdstider osv. Et europæisk arbejdsmarked giver vækst til glæde for Danmark. Vi er enige om, at social dumping skal forhindres og man har udskudt direktivet for at præcisere dette og udrydde uklarheder. Heldigvis har et servicedirektiv intet med EU-afstemningen 27. september 2005 at gøre, så reglerne gælder i Danmark uanset om vi stemmer ja eller nej.

 

Med venlig hilsen 

Daniel

 

Kære Daniel

Danske ski-guiders arbejdsforhold må i denne sammenhæng  siges at være uden 

betydning!

Servicedirektivet og andre lignende tiltag fra EU´s side er alle med til at skabe en opmærksomhed om de muligheder og farer, der ligger gemt i EU. Set i det lys er det indirekte med til at danne den opmærksomme danskers mening om EU afstemningen. Med god ret kom direktivet i strid modvind.

Virkeligheden har altid været en barsk modstander.

 

Med venlig hilsen

Rikke