På talefod 4 - om efterløn

 

Bragt i Nordjyske Stiftstidende 15. januar 2005

 

Spørgsmål stillet af Nordjyske Stiftstidende: Hvor længe endnu skal vi i Danmark have en efterlønsordning som den nuværende?

 

Kære Daniel!

 

Du og jeg kan sikkert hurtigt blive enige om, at efterlønnen har overlevet sig selv. Med en omkostning på ca. 25 mia. kr. årligt, ja faktisk det samme beløb som anvendes på hele ældreplejen, må vi prioritere, og målrette de sociale ydelser til de som virkeligt har behov. Jeg mener ikke at os under 40 - 45 år skal have efterløn, til den tid. Men der skal ske en gradvis og rimelig aftrapning, så de der er tæt på efterlønsalderen, ikke får deres fremtidsplaner ødelagt. Efterlønnen bør så erstattes af en ydelse, som tildeles individuelt, til de som er nedslidte. 

 

Med venlig hilsen 

Per 

 

Kære Per 

 

Ja, konservative og Radikale burde kunne danne fælles front mht. rettidig omhu på velfærdssamfundet. Pensionsalderen på 65 år er fx også for ufleksibel. I 1998 lykkedes det os at få Socialdemokraterne med til at forbedre efterlønnen. Desværre tacklede Nyrup det så klodset, at både S og V har haft granatchok siden. Vi har dog fået Socialdemokraterne til 

igen at løsne lidt op og bl.a. gå ind for lavere skat på arbejde. Nu har Fogh, helt uansvarligt, lovet reformstop i hele næste valgperiode! Mon det nogensinde bliver muligt at ændre noget med V og DF? 

 

Med venlig hilsen 

Daniel

 

Kære Daniel, 

 

Jeg er enig i at det er uklogt med reformpauser. Se bare hvor hurtigt udviklingen er gået de seneste år, i forhold til globalisering. Kendsgerning er at store årgange fremover  forlader arbejdsmarkedet, og små årgange kommer til. Vi er derfor nødt til at reagere, for at opretholde velfærden. Men et af problemerne er jo også, at Marianne Jelved  har lagt jer  Radikale op i hængekøjen sammen med S, og  fører de korslagte armes politik. Hvis der efter det kommende valg kan skabes flertal mellem VK - regeringen, og Radikale, vil Du så være med til at udnytte det flertal tilreformer ? 

 

Med venlig hilsen 

Per 

 

Kære Per 

 

I stedet for at svare på om du tror på reformer med V og DF, fremstiller du os radikale som årsag til VKO's passivitet. Jeg er uenig. Som regeringsparti må I konservative tage ansvaret for den stilstand Jeres skattestop har skabt. SR fulgte 2010-planen indtil 2001. I skylder nu næste generation at afdrage 100 mia. kr. ØMU-gæld. Jeg vil udnytte ethvert flertal til at redde velfærden, men Fogh vil jo ikke være med, så Konservative må bryde løs. Det er synd I er 

blevet klemt i Venstres enerådige blokpolitik, men kun I selv kan ændre det. 

 

Med venlig hilsen 

Daniel 

 

Kære Daniel, 

 

Ingen partier har vetoret, og Konservative har vist at Venstre kan flyttes. Amternes nedlæggelse og skattelettelser, var som bekendt ikke en del af regeringsgrundlaget, men kom til på Konservativt initiativ. Og vi fortsætter af samme vej. Opbremsningen i de offentlige udgifter, sikrer at gælden afvikles som planlagt, og baner vej for flere reelle skattelettelser, til gavn for beskæftigelsen. Vi vil også udfase efterlønnen, og tage andre nødvendige skridt, til sikring af fortsat velfærd. Og det vil da klæde R at tage medansvar fremover. 

 

Med venlig hilsen 

Per

 

Kære Per 

60årige er lige så forskellige som alle andre. Alle med et særligt behov skal kunne trække sig tilbage før den egentlige pensionsalder, men tidligere frivillig tilbagetrækning må man selv finansiere. Skattestoppet er ligeså fornuftigt som at finansiere øget privatforbrug med pauselån. Ekstra 100.000 kroner gæld per dansker under 18 år, i alt 100 mia., ifølge regeringens egne beregninger, er ikke at afvikle gælden som planlagt! VK-budgetterne, der forudsætter 50.000 nye job i 2005, er urealistiske, da V ikke vil lave en nødvendig skattereform med K, R og S. 

 

Med venlig hilsen 

Daniel