På talefod 3 - om rygeforbud

 

Bragt i Nordjyske Stiftstidende 3. december 2004

 

Spørgsmål stillet af Nordjyske Stiftstidende: Hvilke steder bør lovgiverne forbyde rygning totalt?

 

Kære Daniel. 

 

Det er en menneskeret at kunne færdes i  røgfrit miljø. Passiv rygning er udover at være generende, også atsma og allergifremkaldende, og man skal selv kunne vælge til og fra. Den praksis vi kende i dag, er for mig meget god. At der er røgfrie miljøer i børneinstitutioner og  skoler, på uddannelsessteder, på offentlige kontorer, på arbejdspladserne, i offentlige transportmidler og ventesale, o.s.v. sikre, at vi er sikret muligheden for fravalg af passiv rygning. Jeg ser derfor ingen grund til yderligere lovgivning på området. 

 

Med venlig hilsen 

Per

 

Kære Per

 

I dag er det ofte ikke-rygerne, der må tilpasse sig efter, hvor der er røgfrie miljøer. Denne "logik" skal vendes om. Det må være rygerne, der aktivt kan opsøge steder, hvor der ryges. Markedet har vist sig alt for langsomt og ineffektivt, så der må regulering til. Hvert år får mindst 150 danskere lungecancer som følge af ufrivillig passiv rygning og rygere lever i gennemsnit hele 10 år kortere end ikke-rygere. Alle skal kunne arbejde på- og besøge enhver restauration uden at sætte livet på spil, så dér skal rygning ikke tillades. 

 

Med venlig hilsen 

Daniel

 

Kære Daniel

 

Jeg er uenig i din logik. Der er i dag god mulighed for at undgå tobaksrøg, og jeg kan ikke huske hvornår jeg sidst har været nødt  til at måtte acceptere passiv rygning. Restauranterne er gode til at sikre røgfrie lokaler, og jeg tvivler på at de 150 årlige dødsfald du henviser til, er opstået under de nugældende regler. Er det i øvrigt ikke rigtigt,  at Det Radikale Venstre i 2003 vedtog en resolution om at legalisere hash, og foreslog at cannabis skulle kunne købes frit  i cafèer og barer ? 

 

Med venlig hilsen 

Per

 

Kære Per 

 

Rygning er en privat sag, men hvor man ryger er en social sag. Hotel- og restaurationsbranchen anbefaler et totalt rygeforbud. Dels fordi medarbejdere dør af passiv rygning (de skal jo arbejde også i rygerummene!), dels fordi det er meget dyrt at installere tilstrækkelig luftrensning mv. og dels fordi erfaringerne fra fx Irland og Norge viser, at rygeforbud medfører en klar stigning i omsætningen. Cannabis kan indtages på mange andre måder end ved rygning, og bør være tilladt at ryge i private klubber, men ikke i restaurationer. 

 

Med venlig hilsen 

Daniel

 

Kære Daniel 

 

Jeg håber bestemt aldrig ,I får held med at legalisere hash. Det vil  sende et helt forkert signal til børn og unge. Problemet med passiv rygning på plejehjem, restauranter og værtshuse kan løses ad frivillighedens vej, og med krav om ordentlig udsugning. Forbud på plejehjem ,er f.eks. blevet  kritiseret af brandvæsenet,og forbud på restauranter vil øge grænsehandelen,hvor de Sønderjyske rygere vil opsøge restauranter syd for grænsen. Indsatsen for at nedbringe antallet af rygere, skal derimod intensiveres. 

 

Med venlig hilsen 

Per

 

Kære Per 

 

Passiv rygning anerkendes nu som arbejdsskade. Jeg er glad for, at også du vil 

nedbringe antallet af rygere - som netop et forbud på restaurationer vil gøre. 

Halve løsninger som udsugning er et praktisk og økonomisk mareridt for 

branchen, der som sagt selv er for den enkle reguleringsmodel. 

 

Du skal ikke være bange for at rygere valfarter til Tyskland for at spise på 

restaurant. Erfaringerne viser det modsatte. Det meste af Europa har indset, 

at et forbud ikke er moralsk formynderi, men liberal logik. Retten til frisk 

luft skal veje tungere end retten til bevidst at forurene luften for andre. 

 

Med venlig hilsen 

Daniel