På talefod 16 - om velfærdsreformer og skat

 

Bragt i Nordjyske Stiftstidende 08. april 2006

 

Spørgsmål stillet af Nordjyske Stiftstidende: Vil regeringens forslag til velfærdsreform fremtidssikre Danmark? 

 

Kære Daniel 

Jeg synes, regeringens udspil er uden reel vilje til at sikre velfærden. Regeringen forsøger at sikre velfærden for de velbjergede, det synes jeg ikke er godt nok. Vi skal sikre velfærd for alle, og det kræver langt mere nytænkning end regeringen har formået. 

 

Helt grundlæggende skal der en skattereform til, så vi får lavere skat på arbejde. Vi skal ikke piske flere ud på arbejdsmarkedet, men lave nogle forhold, der gør det muligt og attraktivt at komme der og blive der længere. 

 

Med venlig hilsen 

Karen 

 

Kære Karen 

Efter mere end fire års venten er det fristende at blive begejstret, alene fordi VK langt om længe deltager seriøst i velfærdsdebatten. 

 

Jeg er glad for, at du og jeg er enige om behovet for en skattereform. Det radikale velfærdsudspil med en maksimal skat på 42 procent skaber 55.000 flere arbejdspladser end det regeringen har lagt frem. Jeg er bekymret for, at man øger bureaukratiet for at mistænkeliggøre de ledige, og at den hårde straf for blot et par måneders forsinkelse forhindrer alt for mange i at få en uddannelse. 

 

Med venlig hilsen 

Daniel 

 

Kære Daniel 

Regeringens velfærdsudspil er desværre en ren spareøvelse, hvor de dårligst stillede igen er dem, der skal holde for. Flere og flere bukker under for presset på arbejdsmarkedet og bliver nedslidt eller går ned med stress. Løsningen er ikke at forlænge arbejdslivet med tre år. Løsningen er forebyggelse, kombineret med seniorordninger, så vi har lyst og mulighed for et længere arbejdsliv. At piske dem med de mest slidsomme job giver ikke velfærd, det giver alene dårlig livskvalitet. 

 

Med venlig hilsen 

Karen 

 

Kære Karen 

Det Radikale Venstre ønsker mindre bureaukrati og meget bedre vilkår for den hurtigt voksende gruppe nedslidte ældre, der ikke kan få efterløn, fordi de f.eks. ikke har været medlem af en a-kasse i 25 år. Alle, der er fyldt 60 år, og har været sygemeldt uafbrudt i mindst én måned, skal hurtigt kunne visiteres til et beløb, seniorpension - uden pligt til revalidering og arbejdspladsprøvning. 

 

Efterlønnen dur ikke, fordi for mange reelt nedslidte ikke opfylder kravene og for mange velfungerende ældre, der i virkeligheden er hårdt brug for, enten presses ud eller vælger selv at stoppe. 

 

Med venlig hilsen 

Daniel 

 

Kære Daniel 

Regeringens udspil rammer også de unge urimeligt hårdt. Regeringen vil både bestemme, hvornår man skal begynde at læse, og hvornår man skal være færdig. Og udgangspunktet var, at der skulle skæres i SU'en. Det vil SF under ingen omstændigheder gå med til, og da SF er en del af SU-forliget, bliver der ikke noget af SU-forringelser i denne omgang! Vi vil gerne være med til at diskutere måder at få de unge igennem uddannelsessystemet på. Men de studerende skal have et reelt frit valg, når de vælger og tilrettelægger deres uddannelse. 

 

Med venlig hilsen Karen 

 

Kære Karen 

Ja, som sagt frygter jeg, at konsekvensen af udspillet bliver, at færre unge gennemfører en længere videregående uddannelse. Jeg er glad for at SF er med i SU-forliget. Mange politikere overser, at man altså ikke får gode kandidater ved at piske unge igennem systemet med bøjet nakke og alt for mange timers erhvervsarbejde - så der ikke bliver tid til studierne.Vi bliver alle ældre, så derfor er det desværre meget mere interessant at lefle for den midaldrende middelklasse. Det er bare ikke sådan man fremtidssikrer Danmark. Tværtimod er konsekvensen hver gang, at man øger uligheden. 

 

Med venlig hilsen 

Daniel