På talefod 12 - om gruppeeksamen

 

Bragt i Nordjyske Stiftstidende 7. januar 2006

 

Spørgsmål stillet af Nordjyske Stiftstidende: Er det afgørende for Aalborg Universitets profil, at muligheden for gruppeeksamen bevares uændret? 

 

Kære Daniel

Svaret er nej. Det vigtigste er, at omverdenen har en tryg fornemmelse af, at kandidaterne fra Aalborg Universitet er fagligt kompetente og erhvervsorienterede. Samarbejde er godt og nødvendigt, navnlig mellem forskellige faggrupper. Inden for eget fagområde er det nødvendigt at kunne klare sig selv og at turde tage ansvaret alene. Det bliver der mere og mere brug for i fremtiden, når der bliver mangel på højtuddannet arbejdskraft. Den individuelle eksamen dokumenterer kandidatens evne til at stå på egne ben. 

 

Med venlig hilsen 

Gudrun 

 

Kære Gudrun 

Kandidater fra AAU er af høj kvalitet, og det skal de naturligvis fortsat være. 

Når organisationer bryder sammen, er en af årsagerne ofte mangelfuldt eller manglende samarbejde, vidensdeling og udeblevne synergieffekter. 

Problemorienteret projektarbejde er samtidig læring i samarbejde. Afskaffelse af gruppeeksamen og de signaler der sendes om individualisme, modarbejder dette. Hvordan kan et parti, der stadig kalder sig liberalt, gå ind for stadig mere ensretning og topstyring og mindre metodefrihed i alle ender og kanter af uddannelsessystemet? 

 

Med venlig hilsen 

Daniel 

 

Kære Daniel 

Kandidaternes dygtighed, faglige kompetence og funktionsduelighed i erhvervslivet er det vigtigste for deres mulighed for gode jobs og dermed afgørende for Universitets profil som et godt uddannelsessted. 

I de beklagelige situationer, hvor en organisation bryder sammen eller en virksomhed går ned, ser man alt for ofte, at det er vanskeligt eller umuligt at placere et ansvar. En virksomhed i vækst har også brug for personligt ansvarlige medarbejdere, der kan leve op til A.P. Møllers begreber om rettidig omhu. De studerende skal lære, at man ikke kan bruge gruppen til at dække sig bag. 

 

Med venlig hilsen

Gudrun 

 

Kære Gudrun 

Det er sørgeligt, hvis korstoget imod vidensdeling, projektarbejde og samarbejde, begrundes i angst for at mangle en syndebuk. 

Mere end 30 års erfaring har vist, at kandidater fra AAU er velkvalificerede og kompetente. Jeg håber og tror, at succesen kan fortsætte, men det er desværre på trods - og ikke på grund af de indskrænkede muligheder for at undervise efter den succesrige model, som erhvervslivet jo også bakker op. Hvordan kan du som liberal gå ind for at afskaffe den metodefleksibilitet, der har gjort AAU til et forbillede for mange andre? 

 

Med venlig hilsen 

Daniel 

 

Kære Daniel 

I nutidens teknologi- og videnssamfund er der behov for et højt uddannelsesniveau. Det bliver endnu mere udtalt i fremtidens globaliseredesamfund. 

Fra første klasse i folkeskolen er der behov for test, prøver og eksamen, så der er en vis sikkerhed for, at den megen viden landeri hovedet på hver enkelt barn og ung studerende. Der er stadig plads til metodefrihed, fleksibilitet og gruppearbejde undervejs i forløbet. 

Den positive side af individuelt ansvar er handlekraft, effektivitet og hurtighed i beslutningsprocessen. AAU bliver endnu bedre, når detgode, gedigne arbejde afsluttes med individuel eksamen. 

 

Med venlig hilsen 

Gudrun 

 

Kære Gudrun

Jeg er ked af dine gennemgående antydninger af, at 30 års kandidater fra AAU er uselvstændige og uden faglige kompetencer eller ansvar. Har man prøvet formen,ved man, at ingen er mere krævende end medstuderende i en gruppe, hvis resultater afhænger af alles indsats. Konstante topstyrede test, især i folkeskolen, er udtryk for mistillid til både undervisere og elever. Flere ressourcer til undervisning i - og rettelse af test - er lig med færre ressourcer til faglig fordybelse og problemløsning. 

Jeg havde håbet på svar om din holdning til anslag mod gruppearbejde og påbud om ensrettede tests forhold til liberalpolitik.

 

Med venlig hilsen 

Daniel