På talefod 11 - om statens uddannelsesstøtte

 

Bragt i Nordjyske Stiftstidende 3. december 2005

 

Spørgsmål stillet af Nordjyske Stiftstidende: 

Hvordan kan man ændre SU-systemet, så unge kommer hurtigere gennem deres uddannelse?

 

Kære Rikke

Jeg tror personligt ikke, at de studerende kan presses mere på SU, uden at det får flere negative end positive effekter. En uddannelse, der er normeret til fem år, kan i forvejen maksimalt udløse SU i seks. Også hvis man skifter undervejs, og må starte forfra. Mange studerende er tvunget til at spilde fritiden på irrelevant lønarbejde, hvilket hverken gavner uddannelsestempoet eller kvaliteten. Udbuddet af relevant studiearbejde skal øges. Det projektorienterede arbejde ved AAU og RUC medfører lavt frafald, hvilket de gamle universiteter kunne lære noget af.

 

Med venlig hilsen

Daniel

 

Kære Daniel 

Jeg mener også, at det vil være en dårlig idé at presse de studerende mere i SU. For mange studerende er det en nødvendighed at have beskæftigelse ved siden af, men modsat dig mener jeg, at de studerende gennem reelt lønarbejde erhverver sig et kendskab til det arbejdsliv, som de trods alt senere skal være en del af. Hvis man ville sætte gang i studiesprocessen skulle man måske snarere gå den anden vej ved fx at " belønne" studerende, der gennemfører til normeret tid. 

 

Med venlig hilsen 

Rikke Karlsson

 

Kære Rikke

Hvis en universitetsstuderende bruger tolv timer om ugen på at gøre rent eller sortere tomme flasker, vil jeg fastholde, at det var bedre, om vedkommende brugte de tolv timer på studierelevant arbejde, sine studier eller dannelse via frivilligt arbejde i foreningslivet. Jeg er enig i, at tanken om gulerod er mere tiltalende end pisk. Faldgruben er, at manglen på belønning kan virke demotiverende, når det bliver klart for den enkelte, at han/hun ikke kan nå at gennemføre til tiden. Diskussioner om SU skygger for vigtige områder som fx gode studiemiljøer, studierelevant arbejde og kvalitet i undervisning og vejledning.

 

Med venlig hilsen

Daniel

 

Kære Daniel 

Du taler som om alle studerende tilhører øverste socialklasse. Verden er nu engang ikke skruet sådan sammen, at man som studerende selv kan vælge sin økonomi, og man må derfor tage det arbejde, der tilbydes. Men problemet er i virkeligheden ikke størrelsen på SU, men derimod det hastværk regeringen har med at få folk ud på arbejdsmarkedet. Uddannelsessystemet må ikke udnyttes og udhules af studenter, der kan studere kinesisk og serbokroatisk på 12 år for fornøjelsens skyld. På den anden side skal der være mulighed for, at studerende, der har familie og forsørgerpligt får en mulighed for at klare en uddannelse, også selv om den går ud over den normerede tid. 

 

Med venlig hilsen 

Rikke

 

Kære Rikke

Du vælger totalt at misforstå mit indlæg. Jeg kender netop den sociale virkelighed og vil derfor tilbyde studerende bedre vilkår. Problemet er ikke, at studerende tager irrelevant fritidsarbejde - problemet er, at de ofte ikke har et bedre valg! Mht. muligheden for at gennemføre selvom man får børn undervejs er jeg helt enig - jeg er endda selv et eksempel på problemet. Jeg har lige hørt, at regeringen vil fremme individualismen, afskaffe gruppeeksaminer og dermed forpligtende gruppearbejde på AAU og RUC. Jeg håber Dansk Folkeparti vil være med til at forhindre dette tiltag, der uden tvivl vil øge frafaldet.

 

Med venlig hilsen

Daniel

 

Kære Daniel 

Jeg er stor tilhænger af afskaffelse af gruppeeksaminer og gruppearbejde, megen god undervisning er i tidens løb blevet ødelagt af disse misforståede samarbejdsøvelser, hvor de stærke trækker læsset og de svage ikke lærer at stå på egne ben. 

 

Hvad SU´en angår må vi tilstræbe, at give de studerende optimale forudsætninger for tilfredsstillende forhold under studiet. Det økonomiske tilbud må være både individuelt og fleksibelt, hvilket den nuværende SU-ordning med sine tilbud om forsørgertillæg, tillægsstipendium, handicaptillæg og rabat på transport osv. har en klar intention om. Det kan man glæde sig over, hvis det fastholdes. Men løbende forbedringer er nødvendige på området. 

 

Med venlig hilsen 

Rikke