På talefod 10 - om Irak

 

Bragt i Nordjyske Stiftstidende 19. november 2005

 

Spørgsmål stillet af Nordjyske Stiftstidende: 

Hvornår skal der træffes en afgørelse om de danske troppers tilbagetrækning fra Irak?

 

Kære Per

Det Radikale Venstre var modstandere af at indlede krigen i 2003. Nu sidder vi så i suppedasen, og bakker derfor op om irakernes og FN's bestræbelser på at skabe et fredeligt og demokratisk Irak. Indtil videre er det trods alt lykkedes at få valgt et demokratisk parlament og en forfatning. Men det er beskæmmende, at der ikke har været nogen plan for, hvordan man vinder freden. Vi går ind for fuld tilbagetrækning af de danske styrker senest juli 2006 under forudsætning af at den politiske proces fastlagt af FN fortsat overholdes.

 

Med venlig hilsen

Daniel

 

Kære Daniel

Danmark gik ind i krigen på et åbenlyst løgnagtigt grundlag. Efterfølgende har det vist sig, at der hverken var masseødelæggelesvåben eller terrorister med forbindelse til Bin Ladin i Irak. Konsekvenserne af krigen og den efterfølgende besættelse af Irak har været ødelæggende. Ganske vist er irakerne sluppet af med Saddam, men i stedet har man fået amrikanske og britiske overgreb mod civilbefolkningen og en støt stigende voldsspiral. Derfor mener Enhedslisten, at Danmark skal ud af Irak så hurtigt, som muligt.

 

mvh.

Per

 

Kære Per

Vi skal ud af Irak, hurtigst muligt, det er vi enige om. Når vi forlader landet, er det vigtigt, at vi gør hvad vi kan, for at støtte det nye skrøbelige demokrati, de er ved at få bygget op. En dansk exit-strategi skal fokusere på økonomisk og samfundsmæssig genopbygning, en demokratisk politisk proces og uddannelse af irakiske politi/soldater. Ved at sikre basale livsnødvendigheder, kan vi understøtte sikkerhed og stabilitet, så vi ikke ender med et nyt Cypern uden perspektiver for en langsigtet løsning.

 

Med venlig hilsen

Daniel

 

Kære Daniel 

Som aktiv deltager i krigen og efterfølgende i besættelsen, har Danmark meget svært ved at komme til at spille nogen positiv rolle i Irak. Det bedste vi kan gøre her og nu er at igangsætte tilbagetrækningen fra Irak øjeblikkeligt. For hver dag besættelsen fortsætter bliver truslen om skærpelse af de internr modsætninger i Irak og borgerkrig større og større. En tilbagetrækning af de danske tropper bør kombineres med hjælp til den økonomiske og samfundsmæssige interesser. Støttten bør koncentreres omkring demokratiske kræfter, der slås for menneskerettigheder, lighed mellem kønnene og demokrati. 

 

MVH 

Per  

 

Kære Per

Danmark skal styrke FNs arbejde. Genopbygningen skal forankres lokalt og efterhånden kanaliseres gennem irakiske ministerier og lokaladministrationer, baseret på en irakisk prioritering. Vi skal støtte Iraks stabilitet og demokrati ved at EU styrker programmet for at uddannelse af blandt andet irakiske dommere og anklagere. EU har en unik kompetence i statsopbygning, der bør udnyttes. Desværre fastlægges den europæiske forsvars- og sikkerhedspolitik uden Dansk indflydelse. Derfor bør Danmark ophæve forsvarsforbeholdet.

 

Med venlig hilsen

Daniel

 

Kære Daniel 

Jeg er helt enig i, at Danmark bør arbejde for at styrke FNs rolle på verdensplan. Det er FN og hverken NATO eller EU som bør være drivende i fredsbevarende aktiviteter. I dag i Irak bliver vi imidlertid nødt til at forholde os til den kendsgerning, at vi gennem vores deltagelse i besættelselsen er med til at legitimere en lang række overgreb, som begås af de amerikanske og britiske tropper mod den irakiske befolkning. Herudover styrker besættelsen opbakningen bag ekstreme reaktionære organisationer i Irak. Besættelsen gør kun skade og må bringes til ophør øjeblikkeligt. 

 

MVH 

Per