På talefod 1 - om Danmarks Radio

 

Bragt i Nordjyske Stiftstidende 16. oktober 2004

 

Spørgsmål stillet af Nordjyske Stiftstidende: Hvordan skal fremtidens Danmarks Radilo organiseres og styres, og hvilke programmæssige forpligtelser skal DR have?

 

Kære Daniel,

 

Jeg mener kort og godt at Danmarks Radio skal producere kvalitet der rykker! Med ca. 3 milliarder tvangslicens kr. årligt, skal DR ikke konkurrere på seer- og lyttertal, men i højere grad leve op til de forpligtigelser som public service påbyder. Troværdig og upartisk, dybdeborende journalistik, skal være det bærende element. Og dansk er nøgleordet. DR. skal med andre ord styrke og udvikle den danske kultur og identitet, det danske sprog, teater, film og musik. Til at styre butikken, bør bestyrelsen vælges efter kvalifikationer, og ikke efter politisk tilhørsforhold. 

 

Mvh.  Per

 

Kære Per 

 

Ja, Danmarks Radio er en kulturinstitution og sælger ikke et fysisk produkt, men oplysning og oplevelser. DR skal konkurrere på kvalitet. Jeg er tilhænger af et bredt public service begreb, hvor smalt og bredt repræsenteres sammenhængende. Bemærk, at legitim folkelig forankring kræver kvalitet der rammer bredt som fx dansk drama. Alle skal have noget for licensen. 

 

Der skal mere fokus på kompetencer og mindre fokus på programmer i DR`s bestyrelse. Det kræver ændringer i medieforliget, en professionel bestyrelse og måske et repræsentantskab. 

 

Med venlig hilsen 

Daniel

 

Kære Daniel, 

 

Den folkelige forankring afhænger af flere forhold. Først og fremmest skal nyhedsdækningen være troværdig, upartisk og kritisk. DR`s dækning af f.eks. Irak, udlændingespørgsmål og Guantanamo - fangen, har været udsat for berettiget kritik.

 

Også sagen om dagplejemoderen fra Mors, var åbenlys manipulerende. Den folkelige forankring lider også ubodelig skade, når den bedste sendetid plastres til med aHa- og " hit med sangen " programmer, som genudsendes utallige gange. De ca. 3.300 fuldtidsansatte må kunne gøre det bedre. 

 

Med venlig hilsen 

 

Per

 

Kære Per 

 

DRs privilegium er, at der er både råd, ret og pligt at turde begå fejl i satsninger for at udvikle mediet. Jeg er enig i at mindre gode, brede programmer til tider fylder meget i forhold til DRs public service- forpligtelser. 

 

Vi politikere skal ikke blande os i DRs daglige programmer. DR handlede rigtigt da "seernes og lytternes redaktør" blev oprettet efter Morsøskandalen. Det er uafhængig kvalitetskontrol. Jeg er ikke sikker på at public service finansieret over finansloven vil være ligeså troværdig, upartisk og kritisk som i dag. 

 

Med venlig hilsen 

Daniel

 

Kære Daniel 

 

Du har helt ret i at politikerne ikke skal blande sig i de daglige programmer. Det er op til ledelsen. Men den generelle kvalitet skal hæves. Pop- og pjat programmer kan andre tage sig af. Dansk drama der lægger gaderne øde, som " Rejseholdet ", " Krøniken ", " Nikolaj og Julie " og senest " Ørnen ", kan sammen med nærværende forbruger programmer, øge DR `s folkelige forankring. Med samme formål skal licens-finansieringen bibeholdes. 

 

Med venlig hilsen 

 

Per

 

Kære Per 

 

Jeg er glad for at vi er enige om de store linier. Dog må der for min skyld gerne være lidt underholdning på DR. Det skal bare være bedre og mere eksperimenterende end hos konkurrenterne. 

 

TV2 skal fortsat give DR public service-konkurrence. Privatisering vil ikke gavne udbuddet af public service, men presse TV2 økonomisk. Med TV2s 1/6 af licensmidlerne, heraf en del direkte til regionerne, kan vi fortsat undgå reklameafbrydelser i programmerne og genindføre den reklamefri zone omkring udsendelser for børn. Tak for debatten. 

 

Med venlig hilsen 

Daniel