Uklogt at satse på gamle travere

 

Bragt i Nordjyske Stiftstidende 01. februar 2005

 

Nedenstående indlæg er forfattet i fællesskab mellem undertegnede, Jens Christoffersen, speciallæge, Sven Viskum, speciallæge og Torben Krogh Pedersen, praktiserende læge.

 

Det er uklogt, når Anders Foghs Rasmussen råder Nordjylland til kun at satse på gamle travere, når der skal sikres udvikling og arbejdspladser. Det er desuden ikke særligt flatterende, når statsministeren mener, at Nordjylland ikke vil være i stand til at hævde sig på områder, hvor vi vil være i konkurrence med andre regioner. Det eneste ”positive” ved denne udmelding er, at der mellem linierne er en erkendelse af, at den nordjyske region efter strukturreformen bliver alt for lille. 

 

Vi tror alligevel på, at der er en god fremtid i planerne om at oprette et fuldt lægestudium i Aalborg med fokus på det medicotekniske område, hvor Aalborg Universitet allerede i dag har en international styrkeposition. En vinkel der, trods Foghs Rasmussens påstand om det modsatte, ikke på samme vis er i centrum andre steder i landet. Udenlandske erfaringer med problemorienteret læring på dette område viser også, at de aalborgensiske 

traditioner på netop dette område vil være en markant styrke. 

 

Da man i sin tid fremlagde planerne om ingeniørstudier på Aalborg Universitet, var skepsisen stor og argumenterne de samme, som Anders Foghs Rasmussen i dag bruger for at være imod en lægeuddannelse. Historien har vist at skeptikerne tog fejl dengang i 1970´ere. Hvis vi ellers får chancen, vil Nordjylland igen vise pessimisterne, at Nordjylland er et område med mod, vilje og evner. 

 

En lægeuddannelse på Aalborg Universitet vil ikke blot være med til at forbedre skattegrundlaget og skabe generel vækst på mange områder. Endnu vigtigere vil en stimulation af de faglige miljøer og forbedrede karrieremuligheder kunne være en del af en langsigtet løsning på de store problemer Nordjylland har med at tiltrække læger og andet sundhedspersonale. 

 

Udenlandske erfaringer har vist, at regioner, som geografisk og befolkningsmæssigt ligner Nordjylland, udmærket kan rumme et fuldt lægestudium. Hvis Regeringen alligevel mener at den nordjyske region er for lille, så er løsningen ikke yderligere udsultning af regionen ved at afskære os muligheden for at oprette nye studier, men derimod at hjælpe til med at sikre en udbygning af de allerede ganske gode samarbejdsaftaler vi har med den midtjyske region.