Uddannelse ER Danmarks råstof

 

Tale ved demonstration mod VK-regeringsns udhuling af uddannelsessektoren 07.02.2002

 

Alle systemer kræver styring. Det gælder også på undervisningsområdet. Men de sidste 20 års styring har ikke levnet meget overflødigt fedt på uddannelsesstederne. Tværtimod har det de sidste par år været Radikal Ungdoms holdning, at det var på tide, at man gav uddannelserne et pusterum. Det er trods alt intet mindre end Danmarks vigtigste ressource, nemlig viden - de unges viden, som er på spil. Der er ikke plads til at gamble med uddannelserne.

 

Regeringen siger, at: "Vi har gode uddannelser i Danmark. De har klaret nedskæringer før, og de kan godt klare det igen." Med tanke på den øgede internationale konkurrence, siger jeg, at det er meget dårlig timing, at skære netop nu. Tværtimod må kravet være, at vi yder det maksimale for gode og rigelige uddannelsesmuligheder i de kommende år.

 

Under valgkampen lovede Fogh 47 milioner til handselsskolerne. I finanslovsoplægget var de så pludselig forsvundet væk igen.

 

Foghs store illusionsnummer under de netop afsluttede finanslovsforhandlinger var, at lade Dansk Folkeparti give de penge til handelsskolerne, som han havde tager fra dem i oplægget. Det var en fuldstændig gratis foræring, da han alligevel var blevet tvunget til at rette op på sit eget løftebrud før eller siden.

 

Dansk Folkeparti har sådan set handlet fornuftigt nok i denne sag, men det er forstemmende at se, hvordan VK-regeringen snor sig udenom sit ansvar gang på gang. Der skal ikke herske nogen tvivl om, at det langt fra er sidste gang regeringen vil forsøge at skære på uddannelsesområdet - det er simpelthen prisen for at låse skattesystemet, så det er umuligt at lave de reformer, som bliver mere og mere påtrængende i disse år.

 

"Besparelserne er jo trukket tilbage", siges der. Men sandheden er jo, at ganske vist skal der ikke længere spares knap 1½ milliard - MEN, der skal stadig spares omkring det halve, og fx 700 millioner er altså også en pæn slat! Selv universiteterne skal stadig spare omkring 200 millioner kroner.

 

Tilsynet med gymnasierne spares fx oså væk, og dét kan da kun skabe utryghed for både elever og lærere og forringe uddannelsens værdi.

 

For folkeskolernes vedkommende ser det skidt ud med demokratiet: Børnerådet, folkeskolerådet osv. nedlægges, og dermed fjernes grundskoleelevernes muligheder for at indflydelse.

 

Der står i Radikal Ungdoms holdningsprogram, at: "Det er et mål i sig selv, at alle unge får en ungdomsuddannelse. Derfor skal udbudet af undervisningstilbud også tage hensyn til dem, der ikke kan finde sig til rette under de traditionelle undervisningsformer." Med denne sætning i baghovedet, kan jeg naturligvis ikke gå ind for fjernelsen af Den Frie Ungdomsuddannelse. - De unge, der allerede ER påbegyndt et forløb under Den Frie Ungdomsuddannelse lades tilmed i stikken, og får ikke lov at færdiggøre deres uddannelse. I stedet efterlades de uden noget som helst - det eneste de får lov at beholde er den studiegæld, som de fleste har oparbejdet, da man selv skal finansiere første periode af uddannelsen. Men skattestoppet SKAL jo finansieres...

 

Tiden er inde til, at gøre en aktiv indsats for at forbedre det danske uddannelsessystem.

 

Der skal være fleksibilitet, selvom fleksibilitet koster. Ensretning og samlebånd er billigt, men det er nu engang smartere at forebygge end at behandle. HVis vi udsulter uddannelsessektoren nu, så bliver det næsten umuligt at rette op på i fremtiden. Se bare på sundhedssektoren, der her 10 år efter, stadig kæmper med efterveerne at Bertel Haarders nedskæringer på sundhedsuddannelserne.

 

Et eksempel på et sted, hvor der skal forbedres er gymnasiernes og handelsskolernes generelle vilkår: I nogle amter har gymnasierne klart flest midler til rådighed - i andre er det handelsskolerne, der kører showet. Få dog en gang for alle lagt alle ungdomsuddannelser ind under den samme administration, så vi er sikre på, at hele Danmarks ungdom får en ordentlig ungdomsuddannelse under ens vilkår.

 

I stedet for nedskæringer burde man i disse år satse på tre ting.

 

- Man burde satse på et ordentligt arbejdsmiljø - også for eleverne.

 

- Man burde satse på, at sikre elevindflydelse og demokrati på alle uddannelser.

 

- Og man burde ganske simpelt satse på, at ALLE børn og unge sikres en ordentlig uddannelse.

 

DERFOR er det vigtigt, at vi demonstrerer idag. Den første uges protester har allerede fået regeringen til droppe halvdelen af de planlagte nedskæringer. Hvis vi bliver ved og står fast, så kan vi jo håbe på, at også den anden halvdel falder bort på et tidspunkt.

 

Uddannelse ER Danmarks råstof - ikke en udsalgsvare!