Trafikalt og miljømæssigt skrækscenarie

 

Bragt i Nordjyske Stiftstidende 24. august 2005

 

Aalborg har brug for bedre kollektiv trafik og betingelserne for endnu større succes er faktisk gode netop nu. Derfor vil jeg kraftigt advare imod enhver tanke om at skære i busdriften eller sætte priserne op.

 

I år 2000 kostede et 2 zoners klippekort 74 kr. Nu koster det 102 kr. På den baggrund er det en stor overraskelse, at passagertallet kun faldt med 7,4 % fra 2000 til 2004. 16,4 mio. passagerer, svarer dog stadigvæk til at hver eneste indbygger i den nye storkommune tog bussen 82 gange i 2004!

 

De trafikale udfordringer bliver ved med at vokse. De mange byggerier på havnefronten, Musikkens Hus, Nordkraft, indsnævringen af Nyhavnsgade og udvidelse af Sallings parkeringshus mm. vil sætte yderligere pres på trafikken i midtbyen. Derfor gør Mariann Nørgaard (V) ret i at forcere gennemførslen af Egnsplanvej og for den sags skyld en tredje Limfjordsforbindelse. Udbygning af vejnettet er bare ikke nok.

 

Mariann Nørgaard udtrykker til NORDJYSKE 19. aug., at Aalborgensere efterhånden er så velhavende, at det er umuligt at drive dem ud af deres to biler. Det er en virkelighed, der ligger langt fra min dagligdag i Aalborg Øst, og selv de, der har to biler, kan vel få nok af trafikpropper og uheld, ligesom der stadig er miljømæssige gevinster ved kollektiv trafik.

 

Jeg så gerne at buspriserne faldt igen, og gerne ved at regeringen genindfører det tilskud til kollektiv trafik, som de har fjernet, men desværre er det snarere det faktum, at benzinpriserne er begyndt at stige, der kan gøre det økonomiske encitament til at tage bilen mindre. Forudsat at buspriserne fastfryses, naturligvis.

 

Alternativet, at 16,4 mio. årlige transporter langsomt flyttes fra bussen til bilen, er et trafikalt og miljømæssigt skrækscenarie. En forringelse af busplanen vil lade alle borgere, der enten ikke kan, ikke må, eller ikke har råd til at køre egen bil, i stikken.