Sammenhængende radikal SU-politik

 

Tale på Det Radikale Venstres landsmøde 14.09.2002

 

I Det Radikale Venstre vil vi gerne reformer. Vi tør prioritere, og vi vil gerne modernisere og udvikle velfærdsstaten.

 

Ved universelle modeller får nogle mere end de har brug for, men værre endnu så betyder dette, at mange får for lidt. Derfor er jeg også glad for, at man tør røre ved bl.a. SU´en i finanslovsforslaget, "Hvis vi havde 90 mandater". Der er nemlig et væld af uhensigtsmæssigheder i SU-systemet: Nogle får for meget, og mange får for lidt.

 

I torsdags var jeg i paneldebat på Nørresundby Gymnasium, og alle eleverne dér, var meget klar over, at, som det har stået i overskrifterne: "Radikale vil skære i SU´en".

 

Ja, mange får flere "cafépenge", end de med rimelighed han påstås at have brug for. Men, der er mange andre problemer. Fx er der en alvorlig dirksimination af de 18-19-årige udeboende studerende. De får nemlig groft sagt kun det halve i SU sammenlignet med deres 20-årige kammerater i nøjagtig samme situation! Jeg troede faktisk, at myndighedsalderen i dette land var 18 år, men dette gælder åbenbart ikke for studerende.

 

Jeg skal ikke her trætte med yderligere eksempler, da jeg desværre ikke har totimer, men blot to minutter. Jeg vil dog takke for, at der i resolution P1, tages fat på en af de mange andre uhensigtsmæssigheder - i dette tilfælde de ufleksible regler for tilbagebetaling af studielån.

 

En resolution her og en linie i et finanslovsudspil hist, er bare ikke godt nok. Der er brug for en sammenhængende SU-politik i form af et gennemarbejdet udspil til udvikling og modernisering af SU-systemet. Det har jeg savnet, og det vil jeg hermed opfordre til, at såvel folketingsgruppen som udvalg i landsforbundet i det kommende år påbegynder et seriøst arbejde med.