Læg pension om og indfør private ordninger

Bragt i Nordjyske Stiftstidende 15.05.2001

 

ØKONOMI: Det er paradoksalt, at erkendelsen af det danske samfunds problemer først belyses af de, der er længst fra disse i deres hverdag.

 

Diverse ungdomspolitiske organisationer har i årevis påpeget, at de nuværende pensionsordninger ikke er holdbare når vi, der i dag er aktive i ungdomspolitik, engang skal til at trække os tilbage.

 

Misfortolkningen er, at disse ordninger er for dyre. Det er de ikke, og det har aldrig været vores pointe. Derimod er pensionen af i dag struktureret på en uhensigtsmæssig måde, der er ekstremt følsom overfor konjunkturudsving og arbejdsløshed m.v. i det danske samfund.

 

Derfor ved vi reelt ikke, om der bliver råd til almisser eller et liv i sus og dus for os, når vi skal på folkepension; og en hvilken som helst regering kan ændre disse takster fra en dag til en anden.

 

HK/Industri fremhæver et problem, som næsten alle ungdomspolitikere har peget på i årevis, nemlig risikoen for en underklasse af ældre i fremtiden, der bliver urimeligt ringe stillet, blot fordi de har stået uden for arbejdsmarkedet, været syge eller lignende i længere perioder.

 

HK opfordrer derfor regeringen til at gennemføre en lov, som sikrer, at ingen stilles ringere i alderdommen, fordi man ufrivilligt har været uden for arbejdsmarkedet i kortere eller længere perioder.

 

Som ansvarlige politikere kunne vi aldrig drømme om at gamble med andre menneskers alderdom, og derfor er der på ingen måde udsigt til, at vi vil ændre synligt på noget som helst for folk, der når pensionsalderen indenfor en overskuelig fremtid (=10-15 års tid).

 

For den yngre del af befolkningen, der har tiden til at omstille sig, står løsningen lige for: At folkepensionen skal omstruktureres. I stedet skal der indføres private pensionsordninger efter forsikringsprincippet, og det offentlige skal sikre en pensionsydelse til folk, som ikke er tilknyttet arbejdsmarkedet.

 

Lad os én gang for alle få en langtidsholdbar løsning, som bedst muligt sikrer samtlige ældre udi al fremtid et værdigt liv. En løsning, der er gennemskuelig for den enkelte borger, og som samtidig er uafhængig af enkelte ministres standhaftighed i en sen nattetime i de afgørende finanslovsforhandlinger.