Idræt styrker fagligheden

 

Jeg indsendte 19. marts 2003 nedenstående læserbrev i nedenstående form. 01. April bragte Nordjyske Stiftstidende styrk fagligheden, som så er det redigerede resultat. Jeg klager ikke, men synes det må være interessant for den politiske netsurfer at se, hvordan vilkårene for os læserbrevsskribenter egentlig er.

 

Tak, Louise Frevert (LF), for dit læserbrev i Nordjyske Stiftstidende 18. marts. På 1½ år, er det lykkedes VK-regeringen, at gennemføre massive centraliseringer, generelle forringelser og ensretning i såvel folkeskolen som på universiteterne. Nu er tiden så kommet til gymnasierne.

 

Jeg må indrømme, at jeg på forhånd har været noget mismodig mht. mulighederne for at få noget fornuftigt ud af forhandlingerne om de gymnasielle uddannelser, og sådan set stadig er det mht. de store linier. Men, hvis LF repræsenterer sit parti, så ser det ud til, at selvom vi nok ikke slipper for mere kontrol, flere prøver, strengere adgangskrav eller andet i den dur, så er der enkelte slag i den store kamp, som måske kan vindes. Jeg tænker her på de unge menneskers sundhed.

 

Ministeren er lun på et koncept, hvor de gymnasiet indledes med ½ års bredt forløb, hvorefter eleverne specialiserer sig. Efter de første halve år, vil det være herefter være de færreste elever, der har idræt, som ellers både hjælper til at lære lidt om træningsmetoder, giver et afbræk i den sædvanlige skolegang, klarer tankerne og for mange unge efterhånden er den eneste lejlighed, hvor de får rørt sig bare lidt.

 

Som LF så rigtigt fremhæver, så er konditallet lavere for unge på de andre ungdomsuddannelser, og baggrunden for dette er, at der ikke på disse er obligatorisk idræt. Når nu vi ved, at indlæringsevnen, motivationen og koncentrationen hænger direkte sammen med den fysiske tilstand som det enkelte menneske befinder sig i, så burde den logiske konsekvens være, at indføre obligatorisk idræt - ikke blot i gymnasiet, men på alle ungdomsuddannelser. Dermed styrkes folkesundheden både for de unge, men også på længere sigt. Det er nemlig generelt sådan, at des bedre fysisk form man er i i teenageårene, des bedre er ens fysiske form resten af livet. Hvor en ekstra time i fx matematik jo kun styrker de matematiske evner, så er det fantastisk med et fag som idræt, som styrker præstationen i samtlige fag.

 

Med en styrket faglighed og en styrket folkesundhed, så skulle det i øvrigt undre mig meget, om ikke man også kunne spare en hel del på sundhedsudgifterne, da det jo efterhånden er almen viden, at bedre uddannelse og bedre fysisk form, generelt medfører færre hospitalsbesøg og færre sygedage. Desværre ser det ikke ud til at regeringen kan se fidusen, men jeg håber og tror på, at der kan komme et samarbejde på tværs på dette specifikke område, hvor jeg ikke håber DF bøjer sig for VK. Vi skal ikke afskaffe den obligatoriske idrætsundervisning i gymnasiet. Nej, vi skal tværtimod brede den ud til samtlige undgomsuddannelser.