Generel skattesænkning

Bragt i Nordjyske Stiftstidende 18.04.01

 

Asbjørn Lorenzen efterlyser på disse sider alternativer til det Konservative skatteudspil. Det skal retfærdigvis nævnes, at da dette fandt sted, var der stadig fire dage endnu, før Det Radikale Venstre kom med sit udkast.

 

I modsætning til konservative, så lover Radikale ikke absolutte skattelettelser. Det samlede provenu for staten er et rundt nul, men måderne dette kan opnås på er som bekendt utallige.

 

Ligesom formanden for Det Danske Handelskammer, Bent Larsen og formanden for Ligningsrådet, professor Ole Bjørn, så mener vi i Det Radikale Venstre, at vores omstruktureringer er noget mere velgennemtænkte end Konservatives.

 

Konservative lover guld og grønne skove udelukkende til middelklassen, og finansierer ved en kraftig nedsættelse af ulandsbistanden og ved at tære lidt på det offentlige overskud.

 

Vi gør skattesystemet væsentligt enklere gennemskueligt ved at fjerne en række særordninger for erhvervslivet og private, samt ved en generel fradragsforenkling for så til gengæld at sænke skatten generelt - og, i modsætning til Konservative, altså også i høj grad for de lavtlønnede og folk på overførselsindkomster! Herudover hentes et par enkelte milliarder ved småstigninger på de grønne afgifter.

 

Hovedformålet med Radikales udspil er altså en forenkling af skatterne, så også almindelige mennesker har en chance for at udregne deres skat. Som eksempel på dette kan nævnes, at betalt arbejdsmarkedsbidrag ikke længere kan fratrækkes i den personlige indkomst - til gengæld, så falder skatteprocenten altså tilsvarende.

 

Samlet set, så kommer erhvervslivet til at betale en smule, og private får en lille skattelettelse. Derved er der en chance for, at lønudviklingen kan holdes i ro, hvorfor det altså heller ikke er rimeligt at tale om at straffe erhvervslivet. Alt i alt så bibeholdes det halvhøje skattetryk, som jeg altså stadig finder acceptabelt, men byrderne fordeles på en nemmere gennemskuelig måde.

 

At Asbjørn er ude efter den offentlige forvaltning, det kan jeg i øvrigt delvist tilslutte mig. I vores udspil ligger faktisk offentlige budgetforbedringer på 4 mia. kroner.

 

Må jeg afslutningsvis tilføje, at jeg personligt gerne så en øget fokusering på progression af de grønne afgifter, samt evt. en hævelse af bundfradraget eller lignende. Dette for at sikre det meget svære, at folk på overførselsindkomster bliver nemmere at begunstige. I Radikales udspil er det lykkedes nogenlunde, men det har ikke været nemt.