Etik på dagsordenen

Tale på Det Radikale Venstres landsmøde 13.09.2003

 

Der er for mig at se ingen tvivl om, at nogle af de områder, hvor Det Radikale Venstre både kan og bør markere sig stærkt og med succes, er på de mange spørgsmål af mere eller mindre etisk karakter. Ikke mindst fordi radikale dyder som omtanke, grundighed og accept af, at der kan være mere end én gyldig holdning til en sag, er og bør være meget værdifulde i debatten om de etiske spørgsmål.

 

Især i folketingsåret 2002-2003 har jeg med glæde bemærket udmeldinger på så forskellige områder som homoseksuelles ret til at adoptere, gensplejsede produkter, 15-17-årige pigers ret til abort og danskernes spilafhængighed.

 

Det essentielle er, at jeg hilser det meget velkomment, at man åbent har meldt ud, og det også selvom gruppen ikke har kunnet nå til fuldstændig enighed på et område.

 

Jeg er sikker på, at vi vinder befolkningens respekt ved åbent og ærligt at erkende, at disse spørgsmål er så svære og så følelsesladede, at heller ikke vi kan have én fasttømret holdning som parti, men at debatten vil leve videre, og at der ikke er nogen lette svar i disse krævende spørgsmål. Derved udviser vi både grundighed, åbenhed, seriøsitet og menneskelighed.

 

På mange områder løber teknologien stærkt, og hvis ikke vi stiller spørgsmål og tager stilling, så forsvinder vores mulighed for at påvirke - eller i det mindste forstå, udviklingen på områder som stamceller, gensplejsede produkter og overvågning på internettet.

 

På andre områder som kunstig befrugtning, organdonation, aktiv dødshjælp mm., er det måske ikke den teknologiske udvilking, der overhaler os indenom, men det er i disse år, at retningslinierne for de næste årtier grundlægges, og det er nu vi skal tænke os godt om og overveje, hvilke prioriteter vi vil lægge til grund, når vi stemmer for eller imod lovforslag på disse områder.

 

Min opfordring lyder til alle de kommende udvalg, aktivt at tænke ind i deres arbejde, hvor og hvordan man kan være en aktiv medspiller i de etiske spørgsmål, der vejer stadigt tungere, når krydserne skal sættes på valgdagen. Den samme opfordring gælder naturligvis folketingsgruppen.

 

Det Radikale Venstre skal lyse op i skoven af debatsky partier, som det parti, der tør diskutere og debattere de svære spørgsmål.