Afskaf kvoter på uddannelse af de ledige

 

Bragt i Nordjyske Stiftstidende 30. september 2003

 

For nogle ledige bliver det næsten umuligt at komme ud af arbejdsløsheden, når arbejdsformidlingen i Nordjyllands Amt nu ikke længere kan tilbyde efteruddannelse.

 

I april dikterede beskæftigelsesminister Claus Hjort Frederiksen en kvote-vejledning der betyder, at kun ca. 55 procent af af aktiveringskronerne må gå til uddannelse. AF Nordjyllands Amt har nu opbrugt årets kvote, hvorfor der er lukket for uddannelse af arbejdsløse i Nordjylland resten af året. Dette gælder også for tiltag, hvor uddannelse indgår som en del af et praktik- eller jobtræningsforløb.

 

Jobtræning er helt sikkert en god vej ud af arbejdsløsheden, men i modsætning til Claus Hjort Frederiksen er jeg ikke i tvivl om, at i de fleste tilfælde har jobtræning den bedste virkning, hvis den den fungerer som praktik i forlængelse af et uddannelsesforløb.

 

Arbejdsløsheden er desværre i øjeblikket i voldsom stigning. Netop nu er det sværere for de med meget ringe uddannelsesmæssig balast at komme ud på arbejdsmarkedet end det har været meget længe.

 

Beskæftigelsesministeren burde indse dette og eksempelvis satse på at opkvalificere den ledige arbejdskraft med reelle kompetencer i form af forløb, hvor undervisning, vejledning og praktik i virksomheder kombineres. Tilbud som kurset "Spring ud" hvor arbejdsløse KADere kommer på skolebænken i AOF og derefter i praktisk træning på et AMU-center for at kvalificere sig til job i elektronikbranchen, er et blandt mange eksempler på positive tiltag, der ikke overholder de strenge krav for rendyrket jobtræning, og derfor må lukke for i år.

 

I Århus er Arbejdsmarkedsstyrelsen og Det Regionale Arbejdsmarkedsråd blevet enige om en model, hvor de ledige igen kan få uddannelse, hvis de vel og mærke har en jobgaranti hos en arbejdsgiver, deltager i jobrotation eller uddannes indenfor områder med flaskehalse. Jeg ser ikke dette som noget Columbusæg, men jeg håber meget, at man også i Nordjyllands Amt vil gøre alt for at finde en vej ud af denne uholdbare situation, som i sidste ende kun betyder, at de kortest uddannede får endnu sværere ved at finde en vej ind på arbejdsmarkedet.

 

De fleste jobtræningspladser findes i det offentlige. Med konstante nedskæringer i såvel kommuner og amter som i staten, bør der også satses på det private arbejdsmarked. Mange af de, der i disse år bliver arbejdsløse er aldrig blevet efteruddannede. Deres største problem er ikke, hverken manglende motivation eller evne til at begå sig på en arbejdsplads, men simpelthen at deres kompetencer ikke er blevet opdaterede. For mange er uddannelse den eneste holdbare vej ud af arbejdsløsheden. Der kan ikke længere tilbydes uddannelse til de, der har behov for det i Nordjylland. Det er tid, at beskæftigelsesministeren ser virkeligheden i øjnene, og indfører nogle mere fleksible retningslinier.